Dự án IPPDNU

Dự án ''Sáng kiến phát triển kinh tế hộ nghèo tại các vùng miền núi phía Bắc Việt Nam''

 

Địa bàn triển khai: Tỉnh Bắc Kạn (tại hai huyện Ba Bể & Pắc Nam), tỉnh Cao Bằng (tại hai huyện Bảo Lạc & Bảo Lâm)

Thời gian thực hiện: Từ 12/03/06 đến 31/12/10

Các đơn vị tham gia thực hiện dự án: Liên minh BCEOM làm trưởng đại diện, GRET, VASS, CECEM

Đơn vị tài trợ: EU

 

Giới thiệu, mục tiêu và các hợp phần tác động

Dự án Sáng kiến phát triển kinh tế hộ nghèo tại vùng miền núi Việt Nam (IPPDNU) là dự án được Hội đồng Châu Âu tài trợ với số vốn tương đương 17 triệu Euro và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam là  1.6 triệu Euro.  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (MARD) là đơn vị thực hiện dự án. Nhân sự của dự án do một giám đốc người Việt phụ trách, chịu trách nhiệm trước đơn vị thực hiện dự án về việc thực hiện các hoạt động của dự án. ở cấp tỉnh, cán bộ của dự án làm việc trực tiếp với đối tác là Sở kế hoạch và đầu tư  (DPI) và các đối tác liên quan khác (Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn, Sở lao động thương binh và xã hội, Sở giáo dục và đào tạo, DTT). Dự án được chính thức bắt đầu từ ngày 12 tháng 3 năm 2006 và sẽ kết thúc vào 31 tháng 12 năm 2010.

 

Dự án tác động tại 4 huyện : huyện Bảo Lâm và huyện Bảo Lạc tỉnh Cao Bằng, và huyện Ba Bể và huyện Pắc Nậm tỉnh Bắc Kạn. Mục đích chính của dự án là đóng góp nâng cao chất lượng cuộc sống của các hộ gia đình miền núi nghèo tại hai tỉnh tác động  phù hợp với chính sách của Chính phủ về giảm nghèo như đã nêu trong Chiến lược giảm đói nghèo và tăng trưởng  (CPRGS).

 

Dự án đáp ứng chiến lược của Chính phủ thông qua tác động trực tiếp hoặc triển khai các cơ chế tác động. Để đạt được kết quả đó, sẽ tiến hành tác động tại tất cả các huyện hưởng lợi. Dự án sẽ được triển khai thông qua các cơ quan liên quan ngành dọc của chính phủ tại các tỉnh và tác động của dự án sẽ tập trung vào các mảng đào tạo, hạ tầng và hỗ trợ cộng đồng thông qua hỗ trợ để người hưởng lợi tham gia vào các hoạt động của dự án.

Các hoạt động của dự án:

 

Dự án được chia thành 5 hợp phần theo các kết quả mong muốn, mỗi hợp phần có các hoạt động riêng.

 

Hợp phần 1: Các cơ quan chính phủ, doanh nghiệp tư nhân và tổ chức quần chúng ở các cấp được củng cố và có khả năng hỗ trợ thực sự cho cộng đồng dân cư nghèo nhất.

Hợp phần này cũng được thiết kế để xây dựng một môi trường thuận lợi ở tất cả các cấp có liên quan sao cho những tác nhân tham gia có thể hoàn thiện kĩ năng cần thiết để thực hiện đầy đủ trách nhiệm của dự án. Hợp phần này được chia thành 4 kết quả:

1. Các hệ thống quản lí, theo dõi và điều phối được xây dựng và đi vào hoạt động;

2. Các hệ thống tài chính được phát triển và đi vào hoạt động;

3. Các cơ chế thể chế hỗ trợ được xây dựng, và Sở GDĐT và Sở NN&PTNT sẽ tuyển cán bộ làm việc thường xuyên ở cấp xã để tổ chức đào tạo. Dự án sẽ sửa chữa và xây dựng 150 trường học cơ sở ở thôn để phục vụ việc học tập và sử dụng làm trung tâm cộng đồng. Các thành viên cộng đồng và thành viên nhà nước sẽ dần dần được đào tạo chuyên môn . Sẽ có một chương trình giáo dục đặc biệt cho các nhóm có hoàn cảnh khó khăn nhất (như phụ nữ và thanh niên người dân tộc).

4. Lĩnh vực tư nhân/quan hệ đối tác với chính phủ được khuyến khích

Các hoạt động của hợp phần này có thể giúp xây dựng một môi trương mang tính xây dựng để phát triển lĩnh vực tư nhân tại các huyện liên quan. Dự án sẽ tiến hành nghiên cứu thị trường để phát triển kinh tế, xây dựng các hệ thống thôn tin thị trường và thiết lập các khung thể chế để phát triển các tổ chức tư nhân.

 

Hợp phần 2: Hệ thống cơ sở hạ tầng phù hợp được xây dựng và đưa vào sử dụng

Hợp phần này sẽ cho phép các cộng đồng dân cư vùng sâu vùng xa và sống rải rác trên tiếp cận được những lợi ích của các dịch vụ công thông qua những nỗ lực của cộng đồng. Các hoạt động của dự án sẽ hỗ trợ lập kế hoạch phát triển thôn bản và đưa vào xây dựng những công trình hạ tầng quy mô nhỏ do chính người dân tham gia xây dựng. Ngoài ra, những công trình quy mô nhỏ (như các hệ thống dự trữ nước sạch, đường ống ngầm, cửa van cống nước, hệ thống tưới...) sẽ được xây dựng tại các xã để phát triển kinh tế.

 

Hợp phần 3: Phát triển những cơ hội cho ngành lâm nghiệp, NTFP và nông nghiệp

Dự án sẽ hỗ trợ Sở NN&PTNT thực hiện lập kế hoạch sử dụng và giao đất (LUPLA) và hệ thống quản lí rừng tại cộng đồng (CBFM). Dự án sẽ cung cấp thông tin và các cơ hội cho phát triển NTFP, phát triển mở rộng các đề xuất và tạo điều kiện trao đổi tham quan. Các vật tư đầu vào và trang thiết bị cũng sẽ được cung cấp thông qua các trung tâm phát triển xã.

 

Hợp phần 4: Cải thiện thu nhập từ chăn nuôi

Dự án sẽ xây dựng ngân hàng giống, đào tạo cán bộ thú y, cung cấp đàn vật nuôi chất lượng cao, thúc đẩy chăn nuôi chất lượng cao và tăng tỉ lệ tiêm phòng.

 

Hợp phần 5: Thu nhập từ trang trại tăng lên thông qua phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ và thông qua cung cấp các kĩ năng maketing.

Dự án sẽ xây dựng và trang bị 4 trung tâm quảng bá thương mại cấp huyện, sẽ thiết lập kế hoạch tiết kiệm xã hội (trợ cấp giống) và cung cấp kĩ năng kinh doanh và tào tạo chuyên môn. Sau khi xác định các yêu cầu của thị trường lao động, dự án sẽ xây dựng và trang bị 50 kĩ năng nghề nghiệp và các trung tâm học tập cộng đồng cấp xã sẽ xây dựng các lớp đào tạo để tập huấn cho các cán bộ đào tạo.

 

 

Thông tin liên lạc:

 

Ông Christophe Goossens

Trưởng tư vấn kĩ thuật, Chuyên gia thể chế

Sở Kế hoạch Đầu tư Bắc Kạn, Trường Chinh, Đức Xuân, Bắc Kạn.

Điện thoại văn phòng: # 84-(0)281879704. Fax: #84-(0)281879705

Điện thoại di động: 0903285260.

 


 

 

 


 

 

 

X Đầu trang

 › Tiếng Việt  › Français › English

Sơ đồ Website |  Liên hệ  |  Liên kết

  Tổ chức nghiên cứu và chuyển giao công nghệ
Phòng 307+308 - Nhà A1 Khu Ngoại giao đoàn Vạn Phúc, 298 Kim Mã - Ba Đình - Hà Nội.

Tel: (84-4) 38 464 493/38 464 491. Fax: (84-4) 38 464 514. Email: gretvn@gret.org.vn