CÁC DỰ ÁN TẠI VĨNH PHÚC

 

 

   DỰ ÁN AID-COOP

Hỗ trợ thể chế để Phát triển các HTX tại Việt Nam

Vùng tác động :                           Các tỉnh Vĩnh Phúc, Phú ThọNinh Bình

Thời gian thực hiện:                   60 tháng (01/12/2007 – 30/11/2012)

Giai đoạn 1 :                                 36 tháng (01/12/2007 – 30/11/2010)

Giai đoạn 2:                                  24 tháng (01/12/2010 – 30/11/2012)

Ngân sách chung  :                      2 000 000 €

Các nhà tài trợ và đối tác:    Cơ quan hỗ trợ Hoạt động quốc tế của các Tổ chức phi chính phủ của Bộ Ngoại giao Pháp (MAAIONG), Liên minh Châu Âu, Tín dụng Nông nghiệp (Pháp), …, Các cơ quan cấp quốc gia, Các HTX của các tỉnh, …

Triển khai:                                     Tổ chức GRET

Đối tác cấp quốc gia                    Bộ KHĐT (MPI) – Vụ HTX

Nhân viên Gret người Pháp        1 trợ lí kĩ thuật (trưởng dự án), 1 trợ lí kĩ thuật (Tập huấn và truyền thông)

                                                          1 trợ lí kĩ thuật (xã hội - tổ chức)

Nhân viên Gret người Việt          7 nhân viên

Cán bộ MPI                                     7 (làm việc 50% thời gian)

Kĩ thuật viên tỉnh                          15 (làm việc 50% thời gian)

 

 

DỰ ÁN DIALOGS

Dự án Phát triển Thể chế và các Hiệp hội địa phương nhằm Tổ chức và Quản lí các dịch vụ tập thể

 

Thời gian thực hiện: 2001-2005
Ngân sách: 3,5 triệu Euro
Vùng tác động: 13 huyện của 6 tỉnh phía Bắc Việt Nam (Bắc Ninh, Bắc Kạn, Hải Dương, Phú Thọ, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc)
Các tổ chức tham gia thực hiện dự án : GRET, MdM, VECO, AFDI-HN
Các đối tác cấp quốc gia: VASI, HMU (Trường ĐH Y Hà Nội)
Đơn vị tài trợ: UB châu Âu, Bộ ngoại giao Pháp, các tổ chức phi chính phủ trong Liên minh
Mục đích: Cải thiện các dịch vụ cho người dân nông thôn và khả năng phối hợp trong các lĩnh vực sức khoẻ ban đầu, nông nghiệp và chăn nuôi, thông qua trợ giúp tăng cường các tổ chức nghề nghiệp và các tổ chức địa phương hướng tới một sự phát triển ổn định và lâu dài.

 

 

DỰ ÁN TỰ CHỦ CỦA CÁC QUỸ TÍN DỤNG VI MÔ
 

Thời gian thực hiện: từ tháng 3/2003 đến tháng 6/2006
Ngân sách: 30 000 Euro
Vùng tác động: các huyện Yên Lạc và Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Phúc
Các đối tác: Ngân hàng chính sách xã hội, Hội phụ nữ của các huyện liên quan
Đơn vị tài trợ: Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam
Mục đích: Đạt được sự tự chủ hoàn toàn cho các quỹ tín dụng vi mô

 

 

HỖ TRỢ TỔ CHỨC SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP Ở LƯU VỰC SÔNG HỒNG
PAOPA

Thời gian thực hiện
: 1999 – 2002
Quốc gia / vùng: Việt Nam
Đối tác: CIRAD; IRD, INSA
Đơn vị tài trợ: Bộ ngoại giao Pháp
Mục đích: Dự án PAOPA, được tài trợ thông qua quỹ hỗ trợ và phát triển (FAC), có mục tiêu phát huy các kinh nghiệm và các kết quả đạt được từ Chương trình Sông Hồng trong mười năm qua trên các lĩnh vực nghiên cứu và khuyến nông. Vì thế các hoạt động chính của dự án chủ yếu lên quan đến tổng kết kinh nghiệm, xuất bản các bài báo khoa học và các công cụ phương pháp, hội thảo khoa học và nhất là đào tạo cán bộ khuyến nông nhằm phổ biến các phương pháp luận đã được phát triển. Hoạt động tổ chức các nhà sản xuất giữ vị trí trung tâm trong các chủ đề tác động.

 

 

DỰ ÁN INCO - RURB-ASIE
Dự án nghiên cứu các động thái nông nghiệp trong các vùng chịu ảnh hưởng của đô thị hoá tại Đông Nam (Việt Nam, Cam-pu-chia).
 

Thời gian thực hiện: 2002 - 2007
Ngân sách: 970 000 Euro
Vùng tác động: Các tỉnh Hải Dương và Vĩnh Phúc
Các đối tác quốc tế: INRA, UCL, FADO, CEDAC
Đối tác Việt Nam: VASI
Đơn vị tài trợ: Uỷ ban Châu Âu
Mục đích: Phân tích tác động của tăng trưởng kinh tế thành thị đến nông nghiệp (thị trường đất đai, các hệ thống sản xuất và tổ chức các ngành hàng) xung quanh các thành phố cấp hai như Vĩnh Phúc và Hải Dương.

 

 

PHÁT TRIỂN CÁC HỆ THỐNG QUỸ BẢO HIỂM
 

Thời gian thực hiện: 2003 - 2004
Vùng tác động: huyện Lập Thạch tỉnh Vĩnh Phúc
Đối tác: Trạm khuyến nông huyện Lập Thạch tỉnh Vĩnh Phúc
Đơn vị tài trợ: Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam
Mục đích: Phát triển các quỹ bảo hiểm chăn nuôi nhằm tạo điều kiện đảm bảo an toàn và phát triển chăn nuôi và cải thiện kinh tế hộ gia đình một cách bền vững
Kết quả: Trong thời gian thực hiện dự án, 900 hộ đã được đào tạo tập huấn và tư vấn trực tiếp thông qua 30 quỹ bảo hiểm – tư vấn.

 

 

CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG Ở MIỀN BẮC VIỆT NAM
DERCOM II
 

Thời gian thực hiện: 1999 – 2002
Quốc gia / vùng: 5 tỉnh phía Bắc của Việt Nam
Các đối tác: Codev; Tổ chức Bác sĩ thế giới; Tổ chức thú y không biên giới; AFDI Haute-Normandie, Việt-Pháp
Tài chính: Bộ ngoại giao Pháp; GRET; CFSI; RSR 2001 (via G835); Ngân hàng Tín dụng nông nghiệp
Ban: EDR
Mô tả dự án: Dự án Dercom II tập hợp một một số các hoạt động đã được 5 tổ chức xã hội quốc tế triển khai trong nhiều lĩnh vực khác nhau như : phát triển nông nghiệp và chăn nuôi, sức khoẻ cộng đồng, vệ sinh và điện hoá phi tập trung. Yếu tố chủ đạo đã tập hợp các đề xuất này là mong muốn của tất cả các tác nhân đã đề xuất thử nghiệm, phân tích và so sánh các hình thái tổ chức xã hội quản lí các dịch vụ tập thể trong môi trường nông thôn.

 

X Đầu trang

 › Tiếng Việt  › Français › English

Sơ đồ Website |  Liên hệ  |  Liên kết

  Tổ chức Nghiên cứu và Chuyển giao Công nghệ
Phòng 307+308 - Nhà A1 Khu Ngoại giao đoàn Vạn Phúc, 298 Kim Mã - Ba Đình - Hà Nội.

Tel: (84-4) 38 464 493/38 464 491. Fax: (84-4) 38 464 514. Email: gretvn@gret.org.vn