DỰ ÁN PHÁT TRIỂN CÂY LUỒNG Ở THANH HÓA (LDP)

Webpage: http://ldpthanhhoa.gret.org.vn
 


 

- Báo cáo họp ban chỉ đạo số 8 (pdf)

- Báo cáo Họp Ban chỉ đạo số 7 (pdf)

- Phiếu hoạt động nông lâm nghiệp của dự án LDP (pdf)

- Phiếu hỗ trợ ngành hàng và doanh nghiệp LDP (pdf)

- Phiếu phát triển ngành hàng LDP (pdf)


Giới thiệu tóm tắt dự án
Địa điểm triển khai dự án: tỉnh Thanh Hoá (5 huyện phía Tây gần Lào)
Thời gian: Giai đoạn 1: 20 tháng (01/2005 – 08/2006), đã được tài trợ và đã kết thúc
Giai đoạn 2: 36 tháng (04/2007 – 03/2010)
Ngân sách: Giai đoạn 1: 315.000 USD (267.660 $ cho hợp phần 1 – 47.340 $ cho hợp phần 2; IDE)
Ngân sách giai đoạn chuyển giao hiện nay từ tháng 9/2006 đến tháng 3/2007, 90.500 USD do Oxfam Hongkong tài trợ
Các nhà tài trợ và đối tác: IFC-MPDF, ADB, Oxfam Hongkong, IKEA, TBF, Uỷ ban nhân dân các cấp
Đơn vị triển khai: Gret
Tên dự án: Dự án phát triển cây Luồng tại tỉnh Thanh Hoá (LDP Thanh Hoá)
 

Ø Mục tiêu của chương trình

Tăng thu nhập cho các gia đình tại 5 huyện miền núi nghèo phía Tây tỉnh Thanh Hoá thông qua việc nâng cao vị thế của người sản xuất trong ngành hàng, và phát triển trồng tre đồng thời đảm bảo bảo vệ môi trường.
 

Ø Mục tiêu chính của chương trình

Cơ cấu và phát triển toàn diện một ngành hàng tre luồng bằng cách trợ giúp nông dân trong sản xuất, tổ chức và chế biến tại chỗ đồng thời xây dựng một phương pháp tác động có thể sử dụng nhiều lần, có trách nhiệm cả về mặt xã hội và môi trường.

 

Ø Hoạt động

1. Trợ giúp kĩ thuật và tài chính cho hoạt động trồng tre luồng trên các diện tích mới, tại các vùng rừng thoái hoá nặng hay trồng mía và sắn từ lâu, cùng với hoạt động tập huấn kĩ thuật cho thôn, các hợp đồng trồng luồng,...


2. Phát huy các kinh nghiệm địa phương và thử nghiệm các kĩ thuật sản xuất, với việc tạo ra các chỉ số địa phương thông qua thử nghiệm trong môi trường nông dân, trợ giúp vườn ươm của nông dân.


3. Tăng cường thể chế cho các tác nhân khác nhau, các đối tác, các cơ quan kĩ thuật, nhất là tổ chức các nhà sản xuất với việc thực hiện các hợp đồng đảm bảo công bằng và giá trị gia tăng cao hơn cho người trồng luồng. Hỗ trợ xây dựng các xưởng sơ chế quy mô nhỏ theo hợp đồng với nhà máy TBF.


4. Nâng cao tính lâu dài cho hoạt động tác động bằng cách tác động đến các khía cạnh môi trường, triển khai hoạt động chứng nhận rừng được quản lí chặt chẽ với hệ thống theo dõi nguồn gốc.
 

Ø Những kết quả đạt được đến nay (31 tháng 10 năm 2005)

 

Giai đoạn đầu tiên thực hiện trong 18 tháng kết thúc vào tháng 8 năm 2006 đã cho phép thực hiện các hoạt động và thu được những kết quả trong nhiều lĩnh vực khác nhau như:

 

Các hoạt động liên quan đến trồng luồng và xây dựng vườn ươm

 

12 vườn ươm của nông dân sản xuất 20.000 cây luồng giống, cho phép trồng được gần 80 ha

Các cây giống được sản xuất từ các cành chiết ươm trong vườn ươm, điều này cho phép đạt được tỉ lệ mọc cao

3 vụ trồng cho từng xã trong số 10 xã

533 ha được trồng phân bổ cho 490 hộ, trong đó 81% thuộc các dân tộc thiểu số (Mường và Thái)

 

 

Các hoạt động liên quan đến tập huấn

 

1.080 lượt người được tập huấn với 42 buổi tập huấn

Tập huấn kĩ thuật trồng cho từng vụ trong 3 vụ

Tập huấn chăm sóc, bảo vệ và quản lí trồng luồng(với một nửa buổi thực hành trong rừng)

Củng cố năng lực của các thành viên nhóm công tác, các cộng tác viên địa phương và các trưởng nhóm : tập huấn cho các tập huấn viên, điều khiển cuộc họp, quản lí

 

 

Các hoạt động triển khai các thử nghiệm và trình diễn

16 rừng thử nghiệm từng cặp về bón phân, mật độ trồng,…

10 rừng thử nghiệm phục tráng, quản lí rừng

30 rừng thử nghiệm trồng xen canh để hạn chế xói mòn và tạo thu nhập trong năm

50 km đường cốt khí trồng trên đường đồng mức

Thử nghiệm ruộng bậc thang hoặc san vảy cá

 

 

Các hoạt động hỗ trợ tổ chức nông dân và các cuộc điều tra kinh tế xã hội

Điều tra cơ bản 60 hộ - 10 xã và viết tài liệu tổng hợp

Tham gia vào cuộc điều tra Thanh Hoá - Nghệ An của tổ chức Oxfam-HK

125 hộ được điều tra trong năm 2006 trước và sau khi trồng

4 nhóm tại vùng Tây Bắc (diện tích sản xuất lớn) được hỗ trợ khâu chế biến

4 nhóm vùng Tây Nam (diện tích sản xuất nhỏ) được hỗ trợ bảo vệ, thu hoạch và thu gom

Các cán bộ phụ trách của các nhóm được đào tạo về quản lí (ban đầu)

 

 

Hỗ trợ xây dựng các xưởng sơ chế tại chỗ

Các hoạt động này được triển khai tại các huyện Ba Thước và Quan Hoá (trong thung lũng Sông Lương, chảy về phía Lào và thung lũng Sông Mã, đường đi Mai Châu), thời gian đầu một phần nhờ sự phối hợp của nhà máy TBF Khe Hạ – Thanh Hóa

 

3 xưởng sơ chế được hỗ trợ xây dựng trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 7 năm 2006

Các xưởng của các nhóm hay của các HTX gồm từ 6-12 người

Mỗi xưởng tạo ra 40-50 việc làm tại chỗ

2 sản phẩm : đũa ăn - ván sàn bán cho nhà máy  TBF, bán các sản phẩm phụ cho các cơ sở sản xuất giấy địa phương

Đàm phán với nhà máy về các hợp đồng, giá, chất lượng…

 

 

Những thuận lợi chính của các xưởng sơ chế tại chỗ đối với nông dân và ngành hàng ván sàn

Những thuận lợi cho nông dân và người dân địa phương:
 

*  Giá cả ổn định hơn cho nông dân trồng luồng

*  Giá bán luồng cây tăng trung bình 20% 

*  Loại bỏ những sức ép của thương nhân lên giá cả

*  Tăng tối đa giá trị của luồng loại A, B

*  Tạo việc làm cho người dân tộc thiểu số tại chỗ

Những thuận lợi cho các tác nhân khác trong ngành hàng :

* Ổn định cung ứng nguyên liệu đầu vào

* Giảm 50% chi phí vận chuyển

*  Giảm chi phí đầu tư và chi phí quản lí / TBF

*  Cơ cấu lại phần đầu vào của ngành hàng

*  Các quá trình theo dõi nguồn gốc và cấp giấy chứng nhận được tạo điều kiện dễ dàng hơn

 

 

Những tác động kinh tế có thể đánh giá được của dự án LDP đối với những tác nhân chính có liên quan

Các tác nhân có liên quan

Thu nhập thêm/năm

Nông dân trồng luồng với dự án (vùng phía Nam)

100.000 USD (từ năm 2010)

Nông dân bán luồng cây cho các xưởng (Tây Bắc)

52.000 USD

Người thu gom trong thôn

19.000 USD

Lương cho công nhân

53.000 USD

Chủ các xưởng (nhóm quản lí)

20.000 USD

Tổng

244.000 USD

 

 

Các hoạt động chính hiện đang được triển khai (giai đoạn chuyển tiếp đến tháng 3 năm 2007)

Các hoạt động kĩ thuật nông nghiệp tại vùng Tây Nam :

* Củng cố kĩ thuật - phương pháp của nhóm cán bộ dự án LDP

* Tập huấn và trao đổi kĩ thuật với nông dân

* Tổng kết các kết quả đánh giá và các phiếu kĩ thuật

Các hoạt động hỗ trợ phát triển các xưởng sơ chế :

*  Củng cố và hỗ trợ quản lí các xưởng

*  Xây dựng một xưởng chung / chế biến

*  Thử nghiệm các kĩ thuật gia tăng giá trị cho phần thải loại (đốt than)

 

 

Ø Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ

Ông Patrice LAMBALLE

Trưởng dự án

Phòng 307-308, 289, Kim Mã, Hà Nội
Tel: +(84-4) 846 45 15
Fax: +(84-4) 846 45 14
Email: representant@gret.org.vn

 

Văn phòng dự án tại Thanh Hóa
Thôn Phú Thọ, xã Kiến Thọ, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa
Điện thoại: 037 57 44 04
Điều phối viên dự án tại Thanh Hóa: Chu Văn Sáu
Email: chuvansau@yahoo.com hoặc ldp-thanh-hoa@gret.org.vn

 

 

 

 

X Đầu trang

 › Tiếng Việt › Français › English

Sơ đồ Website |  Liên hệ  |  Liên kết

  Tổ chức nghiên cứu và chuyển giao công nghệ
Phòng 307+308 - Nhà A1 Khu Ngoại giao đoàn Vạn Phúc, 298 Kim Mã - Ba Đình - Hà Nội.

Tel: (84-4) 38 464 493/38 464 491. Fax: (84-4) 38 464 514. Email: gretvn@gret.org.vn