Ø HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN DIALOGS TẠI THÁI NGUYÊN

Ø Bối cảnh ra đời

Từ năm 1988, Tổ chức Thầy thuốc Thế giới Pháp (MdM) và Trường Đại học Y Hà Nội đã xây dựng mối quan hệ hợp tác chặt chẽ đặt nền móng cho các hoạt động ở Thái Nguyên. Các hoạt động này nhằm hướng tới mục tiêu nâng cao năng lực cán bộ y tế, cải thiện sức khoẻ cộng đồng và điều kiện vệ sinh môi trường.
Được sự ủng hộ nhiệt tình của chính quyền địa phương và sự tài trợ của dự án DIALOGS trong liên minh các tổ chức phi chính phủ (GRET, MdM, VECO, AFDI), Trường Đại học Y Hà Nội và tổ chức Thầy thuốc thế giới Pháp đã triển khai hợp phần dự án:
"Xây dựng thực địa về sức khoẻ cộng đồng tại Thái Nguyên cho sinh viên Trường Đại học Y Hà Nội".  
Địa bàn triển khai dự án: huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên.

 

Ø Thông tin chung
- Thời gian thực hiện dự án: từ tháng 2/2003 đến tháng 10/2005
- Tổng kinh phí dự án: US$ 125,000
- Các bên tham gia:

+/ ĐH Y HN: Giảng viên khoa Y tế công cộng
+/ Cán bộ trung tâm y tế huyện Phú Lương, cán bộ trạm y tế và nhân viên y tế thôn bản của 3 xã Phủ Lý, Hợp Thành và Ôn Lương
+/ Sinh viên Đại học Y Hà Nội
+/ Cán bộ dự án của tổ chức MdM tại Hà Nội

 

 

Ø Đối tượng hưởng lợi trực tiếp từ dự án

- Cấp quốc gia:
 +/ Đại học Y Hà Nội: 40 cán bộ giảng dạy khoa Y tế công cộng; cán bộ dự án và lãnh đạo nhà trường trong ban điều hành dự án
+/ 960 sinh viên Đại học Y Hà Nội

- Cấp huyện:
+/ Ban quản lý dự án: 5 người
+/ Cán bộ trung tâm y tế huyện: 25 người

- Cấp xã:
+/ Cán bộ trạm y tế xã: 14 người
+/ Nhân viên y tế thôn bản: 31 người
+/ Hộ gia đình: 452 hộ
 

Ø Hoạt động đã và đang triển khai

Nhìn chung, dự án tập trung vào 4 hoạt động chính:
  Nâng cao năng lực
Trong khuôn khổ dự án đã có 21 khoá đào tạo được triển khai nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ y tế địa phương, cụ thể là:
l  8 khoá tự đào tạo cho 31 nhân viên y tế thôn bản
l  1 khoá đào tạo về quản ký và lập kế hoạch cho 22 cán bộ y tế huyện và xã
l  1 khoá đào tạo về kỹ năng truyền thôn và giáo dục sức khoẻ cho 22 cán bộ y tế huyện và xã
l  1 khoá đào tạo về kỹ năng lập kế hoạch cho 23 cán bộ y tế huyện và xã
l  1 khoá đào tạo cho 14 y tá và nữ hộ sinh về kỹ năng đỡ đẻ thường và cấp cứu sản khoa
l  2 khoá đào tạo: 21 bác sĩ trung tâm huyện, cán bộ y tế xã về một số kỹ năng sơ cấp cứu trong nội khoa
l 1 khoá đào tạo về chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi cho 28 y tá thôn bản của 3 xã Phủ Lý, Hợp Thành và Ôn Lương.
l 1 khoá đào tạo về chăm sóc và điều trị một số bệnh thường gặp ở trẻ em và phụ nữ cho 28 y tá thôn bản của 3 xã Phủ Lý, Hợp Thành và Ôn Lương.
l  1 khoá đào tạo về một số bệnh thường gặp ở người cao tuổi cho 28 y tế thôn bản của 3 xã Phủ Lý, Hợp Thành và Ôn Lương
l  1 khoá đào tạo về một số bệnh thường gặp tại cộng đồng cho 28 y tá thôn bản của 3 xã Phủ Lý, Hợp Thành và Ôn Lương
l  1 khoá đào tạo về HIV cho 30 cán bộ trung tâm y tế huyện Phú Lương và trạm y tế
l  1 khoá đào tạo về quản lý HIV tuyến huyện, thông tin giáo dục truyền thông, IO cho 20 cán bộ y tế xã

 

  Hoạt động nghiên cứu
Cho đến nay, đã có 2 nghiên cứu được thực hiện:
l  Nghiên cứu 1: nghiên cứu về "Hành vi và ứng xử cộng đồng đối với HIV/AIDS và người nhiễm HIV"
l Nghiên cứu 2: ’’Nghiên cứu kiến thức, thái độ và thực hành của thầy thuốc đối với HIV/AIDS tại Thái Nguyên’’
 

 Hoạt động thực địa cho sinh viên
400 sinh viên trường Đại học Y Hà Nội đã học tập tại thực địa ở 3 xã của huyện Phú Lương và xã Phủ Lý, Hợp Thành và Ôn Lương.


Hoạt động nước sạch và vệ sinh môi trường
l  Đã và đang xây dựng 231 giếng và 431 nhà vệ sinh
l  Đã kiểm tra và bàn giao 198 giếng và 342 nhà vệ sinh
l  Tập huấn cho 111 thành viên của 3 xã Phủ Lý, Hợp Thành và Ôn Lương trong việc quản lý, điều hành và bảo dưỡng hệ thống cấp nước cũng như tăng cường kiến thức vệ sinh môi trường.


Những hoạt động này đã đem lại những kiến thức quan trọng trong việc nâng cao sức khoẻ người dân trong cộng đồng và được ban quản lý dự án và chính quyền địa phương đánh giá cao.

Ø Định hướng hoạt động trong thời gian tới
Trong thời gian tới, dự án sẽ tiến hành:

l  Tiếp tục mở các khoá đào tạo nâng cao năng lực cho y tế địa phương
l  Đào tạo tại thực địa cho 130 sinh viên năm thứ 3 và thứ 5 của Trường Đại học Y Hà Nội tại 3 xã: Phủ Lý, Hợp Thành và Ôn Lương.
l  Hoàn thiện nghiên cứu thứ 2 về kiến thức, thái độ và thực hành của thầy thuốc đối với HIV/AIDS tại Thái Nguyên
l  Hoàn thiện việc xây dựng giếng nước và nhà vệ sinh theo kế hoạch.
l  Tiến hành đánh giá cuối kỳ của dự án

X Đầu trang

 › Tiếng Việt  › Français › English

Sơ đồ Website |  Liên hệ  |  Liên kết

  Tổ chức Nghiên cứu và Chuyển giao Công nghệ
Phòng 307+308 - Nhà A1 Khu Ngoại giao đoàn Vạn Phúc, 298 Kim Mã - Ba Đình - Hà Nội.

Tel: (84-4) 38 464 493/38 464 491. Fax: (84-4) 38 464 514. Email: gretvn@gret.org.vn