DỰ ÁN XÂY DỰNG NGUỒN NHÂN LỰC CHO VIỆN DINH DƯỠNG QUỐC GIA (TABS)

TABS là tên viết tắt của dự án Xây dựng nguồn nhân lực cho viện dinh dưỡng quốc gia, nhằm triển khai dự án JFPR 9083 với mục tiêu tăng cường thức ăn bổ sung cho trẻ em từ 7 đến 24 tháng tuổi có nguy cơ suy dinh dưỡng ở vùng nghèo do quỹ xóa đói giảm nghèo Nhật Bản tài trợ thông qua Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB).

Mục tiêu chung
Tư vấn kỹ thuật và xây dựng nguồn nhân lực cho dự án Tabs-Viện Dinh Dưỡng với mục tiêu góp phần giảm tỉ lệ suy dinh dưỡng của trẻ em dưới 2 tuổi tại 6 tỉnh: Quảng Ngãi, Thanh Hóa, Nam Định, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, thông qua cải tiến thực hành nuôi dưỡng trẻ trong đó có sử dụng bột giàu dinh dưỡng cho trẻ em 7 đến 24 tháng tuổi.

Mục tiêu cụ thể

- Chuyển giao khuôn khổ cho Viện Dinh Dưỡng những kỹ năng thu được trong khuôn khổ Chương trình Fasevie, từ đó giúp đơn vị triển khai dự án TABS của Viện Dinh Dưỡng thực hiện thành công dự án

- Chuyển giao cho Viện Dinh Dưỡng các công cụ, tài liệu, công nghệ đã được xây dựng và thử nghiệm trong chương trình Fasevie

- Đào tạo nguồn nhân lực giúp Viện Dinh Dưỡng triển khai dự án TABS và các dự án tương tự trong tương lai.

Các hoạt động cơ bản

- Tư vấn lựa chọn nhóm cán bộ triển khai dự án

- Cập nhật các tài liệu, công cụ cho phù hợp với thực tế triển khai dự án và chuyển giao cho Viện Dinh Dưỡng

- Tư vấn cho Viện Dinh Dưỡng các nội dung cơ bản trong triển khai dự án TABS tại 6 tỉnh
   + Chuyển giao công nghệ sản xuất và thiết lập các xưởng sản xuất bột dinh dưỡng
   + Tập huấn,đào tạo các kiến thức về dinh dưỡng, sức khỏe và thực hành cho trẻ ăn bổ sung, cho mang lưới cán bộ và cộng tác viên dinh dưỡng từ cấp tỉnh đến cấp thôn bản
   + Xây dựng và vận hành mạng lưới bán sản phẩm bột dinh dưỡng trẻ em
   + Xây dựng kế hoạch triển khai và quản lý nhân sự/hoạt động của dự án

- Nâng cao năng lực cho cán bộ triển khai dự án của Viện Dinh Dưỡng

- Tổ chức các đợt trao đổi kinh nghiệm triển khai dự án giữa một số tỉnh của TABS và các tỉnh đã triển khai Fasevie(Quảng Nam, Hà Tĩnh).

 

 

X Đầu trang

 › Tiếng Việt  › Français › English

Sơ đồ Website |  Liên hệ  |  Liên kết

  Tổ chức Nghiên cứu và Chuyển giao Công nghệ
Phòng 307+308 - Nhà A1 Khu Ngoại giao đoàn Vạn Phúc, 298 Kim Mã - Ba Đình - Hà Nội.

Tel: (84-4) 38 464 493/ 38 464 491. Fax: (84-4)38 464 514. Email: gretvn@gret.org.vn