Ø CHƯƠNG TRÌNH SÔNG HỒNG
Nghiên cứu ứng dụng và đào tạo nhằm định hướng sự biến đổi hệ thống nông nghiệp ở
lưu vực sông Hồng

 

   
 
 

Ra đời trong bối cảnh Việt Nam đang tiến hành tự do hoá nền kinh tế và cải cách chính sách nông nghiệp (phi tập thể hoá nông nghiệp), Chương trình sông Hồng gần mười lăm năm qua luôn theo sát và định hướng quá trình tái áp dụng mô hình kinh tế hộ cũng như sự biến đổi nhanh chóng của hệ thống nông nghiệp.


Tại 5 vùng tác động, cũng là những vùng tiêu biểu cho các hệ thống nông nghiệp chính ở miền Bắc Việt Nam, Chương trình sông Hồng gắn các hoạt động nghiên cứu - phát triển với đào tạo, tập huấn nhằm tăng cường áp dụng tiến bộ kỹ thuật cũng như kinh tế - xã hội vào sản xuất với sự phối hợp chặt chẽ của nông dân.
 

Ø MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH
 1. Đẩy mạnh thâm canh nông nghiệp, đa dạng hóa chăn nuôi đồng thời quản lý bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên.


2. Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác phổ biến tiến bộ kỹ thuật và tham gia cải thiện hệ thống khuyến nông sao cho phù hợp với hoàn cảnh địa phương.


3. Xây dựng các không gian đối thoại mới mang tính liên ngành và thể chế nhằm nâng cao tính năng động của nền kinh tế nông thôn và lựa chọn chính sách nông nghiệp phù hợp hơn.

 

4. Hỗ trợ xây dựng cơ cấu các ngành hàng nông nghiệp phù hợp với điều kiện của thị trường và tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển các mạng lưới ngành nghề có sự phối hợp với các cơ quan nhà nước.


5. Khuyến khích các tổ chức nông dân tham gia quản lí các dịch vụ tập thể và xây dựng chính sách phát triển địa phương.
 

Ø HOẠT ĐỘNG
Thử nghiệm và phổ biến các tiến bộ kỹ thuật trong môi trường nông dân:

- Thử nghiệm hình thức quản lý nguồn nước mới,
- Hỗ trợ phát triển các tổ chức nông dân,
- Xây dựng các quỹ đầu tư tập thể,
- Nghiên cứu tổ chức của các ngành hàng,
- Đa dạng hoá các loại hình dich vụ nông nghiệp,
- Nghiên cứu những mô hình khai thác bền vững.
 

Ø KẾT QUẢ THU ĐƯỢC

- Chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trong các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, quản lý đất cho người sản xuất.

- Phát triển dịch vụ mới và/hoặc cải thiện các dịch vụ hiện có, củng cố cơ cấu ngành hàng.

- Xây dựng các không gian đối thoại mới giữa các tác nhân phát triển địa phương.
- Phát triển các tổ chức nông dân, khuyến khích người dân tham gia quá trình ra quyết định ở địa phương.

 

Nâng cao năng lực chuyên môn và quản lý cho các cộng tác viên và đối tác nhằm đảm bảo tính bền vững của tác động.


Tổng kết và phổ biến kinh nghiệm về các tổ chức địa phương có liên quan ở cấp quốc gia và quốc tế.
 

 

 

 

Ø ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN, XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ
 

Ông Pierre Michel ROSNER
Gret - France
211 - 213 rue La Fayette, 75010 Paris
Tel: +(33) 1 40 05 61 39
Fax: +(33) 1 40 05 61 10
Email: rosner@gret.org

Ông Damien THIBAULT
Trưởng đại diện GRET tại Việt Nam
Phòng 405, 269, Kim Mã, Hà Nội
Tel: +(84-4) 846 45 15
Fax: +(84-4) 846 45 14
Email: coordination@gret.org.vn

 

X Đầu trang

 › Tiếng Việt  › Français › English

Sơ đồ Website |  Liên hệ  |  Liên kết

  Tổ chức nghiên cứu và chuyển giao công nghệ
Phòng 307+308 - Nhà A1 Khu Ngoại giao đoàn Vạn Phúc, 298 Kim Mã - Ba Đình - Hà Nội.

Tel: (84-4) 38 464 493/38 464 491. Fax: (84-4) 38 464 514. Email: gretvn@gret.org.vn