CÁC DỰ ÁN TẠI PHÚ THỌ

 

 

 

 

Ø DỰ ÁN AID-COOP
Hỗ trợ thể chế để Phát triển các HTX tại Việt Nam
 

Vùng tác động :                           Các tỉnh Vĩnh Phúc, Phú ThọNinh Bình

Thời gian thực hiện:                   60 tháng (01/12/2007 – 30/11/2012)

Giai đoạn 1 :                                 36 tháng (01/12/2007 – 30/11/2010)

Giai đoạn 2:                                  24 tháng (01/12/2010 – 30/11/2012)

Ngân sách chung  :                      2 000 000 €

Các nhà tài trợ và đối tác:    Cơ quan hỗ trợ Hoạt động quốc tế của các Tổ chức phi chính phủ của Bộ Ngoại giao Pháp (MAAIONG), Liên minh Châu Âu, Tín dụng Nông nghiệp (Pháp), …, Các cơ quan cấp quốc gia, Các HTX của các tỉnh, …

Triển khai:                                     Tổ chức GRET

Đối tác cấp quốc gia                    Bộ KHĐT (MPI) – Vụ HTX

Nhân viên Gret người Pháp        1 trợ lí kĩ thuật (trưởng dự án), 1 trợ lí kĩ thuật (Tập huấn và truyền thông)

                                                          1 trợ lí kĩ thuật (xã hội - tổ chức)

Nhân viên Gret người Việt          7 nhân viên

Cán bộ MPI                                     7 (làm việc 50% thời gian)

Kĩ thuật viên tỉnh                          15 (làm việc 50% thời gian)

 

 

 

Ø DỰ ÁN DIALOGS

Phát triển Thể chế và các Hiệp hội địa phương nhằm Tổ chức và Quản lí các dịch vụ tập thể

 

Thời gian thực hiện: 5 năm (2001-2005) đang đề nghị kéo dài thêm 8 tháng để thực hiện công tác tổng kết – mong muốn được kết thúc dự án vào tháng 6 - 2006
Ngân sách: 3,5 triệu Euro
Nhân viên Gret người Pháp: 1 điều phối viên – 2 trợ lí kĩ thuật làm việc bán thời gian – 1 cán bộ tư vấn địa phương làm việc bán thời gian
Nhân viên Gret người Việt Nam: 47 nhân viên của Gret và các đối tác cấp quốc gia làm việc theo chế độ hưởng phụ cấp (VASI)
Vùng tác động: 13 huyện của 6 tỉnh phía Bắc Việt Nam (
Bắc Ninh, Bắc Kạn, Hải Dương, Phú Thọ, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc)
Các thành viên của Liên minh: GRET, MdM, VECO, AFDI-HN
Các đối tác cấp quốc gia: VASI, HMU (Trường ĐH Y Hà Nội)
Đơn vị tài trợ: UB châu Âu, Bộ ngoại giao Pháp, các tổ chức phi chính phủ trong Liên minh
Mục đích: Cải thiện các dịch vụ cho người dân nông thôn và khả năng phối hợp trong các lĩnh vực sức khoẻ ban đầu, nông nghiệp và chăn nuôi, thông qua trợ giúp tăng cường các tổ chức nghề nghiệp và các tổ chức địa phương hướng tới một sự phát triển ổn định và lâu dài.

 

 

X Đầu trang

 › Tiếng Việt  › Français › English

Sơ đồ Website |  Liên hệ  |  Liên kết

  Tổ chức Nghiên cứu và Chuyển giao Công nghệ
Phòng 307+308 - Nhà A1 Khu Ngoại giao đoàn Vạn Phúc, 298 Kim Mã - Ba Đình - Hà Nội.

Tel: (84-4) 38 464 493/38 464 491. Fax: (84-4) 38 464 514. Email: gretvn@gret.org.vn