DỰ ÁN NUTRISCO

 

Tên dự án: Dự Án Nutrisco- giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng tại các trường tiểu học ở những huyện khó khăn

ecoles mars 115

 

MỤC TIÊU CỤ THỂ CỦA DỰ ÁN

- Cải thiện tình trạng dinh dưỡng cho khoảng 2000 em học sinh từ 6 đến 11 tuổi tại những huyện nghèo trung du và miền núi (đặc biệt là trẻ em dân tộc thiểu số)

- Góp phần hạn chế tình trạng thất học và giảm tỷ lệ lưu ban

- Tăng cường năng lực cho các đối tác địa phương ở cấp huyện (phòng Giáo Dục và Trung Tâm Y tế huyện) bằng cách trang bị cho họ những công cụ can thiệp phòng chống suy dinh dưỡng học đường phù hợp với bối cảnh kinh tế, xã hội, địa lý của địa phương (đồng bằng, trung du, miền núi)

- Chuẩn hoá một mô hình can thiệp có mối tương quan chi phí/ hiệu quả hợp lý tại những vùng có nguy cơ suy dinh dưỡng cao và điều kiện đi lại khó khăn

 

CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH CỦA DỰ ÁN:

- Tập huấn cho các giáo viên chủ nhiệm về dinh dưỡng và vệ sinh, sau đó các giáo viên này sẽ chịu trách nhiệm giảng dạy cho học sinh của lớp mình, tổng cộng khoảng 2000 em học sinh.

- Điều chỉnh phương pháp giáo dục dinh dưỡng của chương trình Fasevie cho phù hợp với bối cảnh can thiệp mới (điều chỉnh công cụ và tài liệu giáo dục dinh dưỡng) và phân phát các công cụ và tài liệu đã chỉnh sửa cho các em học sinh.

- Sản xuất và vận chuyển bánh bích quy tăng cường vi chất tới các trường, nhờ củng cố quan hệ hợp tác với công ty bánh kẹo Hải Hà.

- Phân phối bánh bích quy tăng cường vi chất, tổ chức và quản lý bán tại các trường, có 6 trường được can thiệp.

- Chẩn đoán tình trạng dinh dưỡng của 600 học sinh tiểu học, tương đương với 200 em/ bối cảnh can thiệp:

+ Tìm hiểu chỉ số nhân trắc học về suy dinh dưỡng và đo lượng hémoglobine

+ Điều tra kinh tế-xã hội (kết hợp với điều tra thói quen sinh hoạt trong vòng 24h)

+ Tìm hiểu các chỉ số trên thực địa có thể phục vụ cho chẩn đoán tình trạng dinh dưỡng (điều kiện địa lý/ khoảng cách so với trung tâm xã)

 

ecoles mars 106 ecoles mars 084 E:\Capitalisation\Anh Poster\Anh poster synthese\G1 (9).jpg

 

Kinh phí: kinh phí do Sight & Life tài trợ là 80.045 euro

Các đối tác tham gia:

- Viên nghiên cứu vì sự phát triển

- Viện Dinh dưỡng quốc gia

- UBND tỉnh, sở GD& ĐT tỉnh Quảng Nam, Sở Y Tế tỉnh Quảng Nam

Đối tác triển khai: Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà

Thơì gian: 1 năm (8/2008- 8/2009)

 

Liên hệ:

Địa chỉ liên lạc tại Pháp: Olivier Bruyeron - Gret, điện thoại:: 01 70 91 92 49, fax : 01 70 91 92 01, Email: bruyeron@gret.org  ;

Địa chỉ liên lạc tại Việt Nam: Nguyễn Hữu Ninh, Claire Khoury – Gret, Điện thoại : 04 972 14 78, fax : 04 972 14 79, Email: fasevie_hn@gret.org.vn

 

 

X Đầu trang

› Tiếng Việt  › Français › English

Sơ đồ Website |  Liên hệ  |  Liên kết

  Tổ chức nghiên cứu và chuyển giao công nghệ
Phòng 307+308 - Nhà A1 Khu Ngoại giao đoàn Vạn Phúc, 298 Kim Mã - Ba Đình - Hà Nội.

Tel: (84-4) 38 464 493/ 38 464 491. Fax: (84-4) 38 464 514. Email: gretvn@gret.org.vn