Ø DỰ ÁN INCO - RURBASIE

Cạnh tranh nguồn lực và mở ra những thị trường mới xung quanh các đô thị cấp hai

 

 
 

 

Ngày nay, sự phát triển nhanh chóng của các trung tâm đô thị tại Đông Nam Á là một trong những thách thức lớn đối với các nước trong khu vực. Hiện tượng trên có thể ảnh hưởng đến việc tiếp cận một cách bình đẳng và bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên, và điều này giải thích tại sao ây chính là nguyên nhân khiến ta cần xem xét lại các chính sách về quy hoạch lãnh thổ, dựa trên cách tiếp cận thường xuyên cập nhật về các mối quan hệ giữa các thủ đô, các trung tâm đô thị cấp hai và khu vực nông thôn. Tìm hiểu các mối quan hệ thành phố - nông thôn, có quan tâm đến việc đây là hai khu vực vừa mang tính đối kháng lại vừa có tính chất bổ sung lẫn nhau, có tầm quan trọng mấu chốt đối với việc xây dựng các chính sách quy hoạch lãnh thổ, và đặc biệt là đối với việc lựa chọn một hình thức phát triển đô thị đơn cực hay đa cực. Các tác động của việc này đối với sản xuất nông nghiệp giải thích tại sao phải đi sâu nghiên cứu để đạt được sự hài hoà giữa các chính sách phát triển nông thôn và chính sách quy hoạch lãnh thổ.
 

Ø MỤC TIÊU CỦA DỰ ÁN

Mục tiêu chính của dự án là phân tích các động thái tại nông thôn chịu ảnh hưởng của các trung tâm đô thị cấp hai ở Việt Nam và Campuchia. Trong bốn năm hoạt động của dự án, ảnh hưởng của sự phát triển của các thành phố cấp hai đối với các khu vực nông thôn phụ cận về mặt hình thành tổ chức, biến đổi hệ thống đất đai cũng như thay đổi nhu cầu của người tiêu dùng thành phố và khả năng đáp ứng của nền nông nghiệp địa phương sẽ được đánh giá. Trên cơ sở các nghiên cứu này, dự án sẽ góp thêm tiếng nói vào cuộc tranh luận về quan hệ thành thị - nông thôn trong các chiến lược phát triển của quốc gia và các chính sách quy hoạch lãnh thổ. Tại Việt Nam, hai đô thị cấp hai được chọn để nghiên cứu là thành phố Hải Dương và thị xã Vĩnh Yên.
 

Ø HOẠT ĐỘNG
Hợp phần ‘Các động thái không gian’

Hợp phần này tập trung vào các động thái không gian và các vấn đề về ruộng đất tại những vùng nông thôn chịu ảnh hưởng của đô thị. Công việc được tiến hành ở hai cấp độ mang tính bổ sung (tiểu vùng và địa phương) và ưu tiên nghiên cứu chéo hiện tượng cả về định lượng(lập bản đồ) và định tính (phương thức quản lý không gian). Điều này sẽ cho phép xác định và định vị được các động thái, đồng thời cung cấp bản đồ phục vụ cho hợp phần 3 của dự án. Nghiên cứu này sẽ làm sáng tỏ đáng kể những thay đổi đang diễn ra, đồng thời đặt ra câu hỏi về những mối quan hệ có thể có giữa sự biến đổi hệ thống canh tác với những biến động trong sử dụng đất.

 

Hợp phần "Nhu cầu của người tiêu dùng và động thái của các ngành hàng"

Mục tiêu của hợp phần này là tìm hiểu xem người sản xuất có khả năng thích nghi với sự thay đổi nhu cầu của người tiêu dùng thành thị hay không, và nếu có thì ở mức độ nào, đồng thời xác định những hạn chế có thể có. Giai đoạn đầu tiên là điều chỉnh phương pháp đã xây dựng tại Pháp cho phù hợp với điều kiện của khu vực Đông Nam á. Trong giai đoạn tiếp theo, dự án sẽ tiến hành xác định các đặc điểm của quá trình biến đổi nhu cầu trên và nghiên cứu ảnh hưởng của nó đối với một số ngành hàng và các hệ thống sản xuất có liên quan. Quy trình kỹ thuật và chất lượng của công tác tưới tiêu cũng sẽ được nghiên cứu trong các ngành sản xuất thâm canh nhằm xác định những tác động tiêu cực mà hình thức sản xuất này có thể gây ra đối với môi trường.

 

Hợp phần "Thay đổi cấp độ và điều kiện hoạt động vì sự phát triển cân bằng về không gian"

Thay đổi cấp độ sẽ cho phép sử dụng những kết quả đạt được trong hai hợp phần đầu vào việc nghiên cứu các chính sách quy hoạch lãnh thổ. Trên cơ sở các bản đồ đã lập được trong hợp phần 1, dự án sẽ đề xuất chuyển từ phân tích địa phương sang giải thích các hiện tượng tại từng đô thị cấp hai được nghiên cứu. Trong mối quan hệ với chính quyền cấp tỉnh và chính quyền trung ương, dự án sẽ tiến hành phổ biến các kết quả đã đạt được và góp thêm tiếng nói vào các cuộc tranh luận đang diễn ra trên toàn quốc về các động thái đô thị hoá, sự phát triển nông nghiệp và các chính sách quy hoạch lãnh thổ.

Ø DỰ ÁN VÀ ĐỐI TÁC

Dự án nghiên cứu này do Ban lãnh đạo khoá XII của Uỷ ban châu Âu, trong khuôn khổ của INCO-phát triển, tài trợ trong vòng bốn năm (đến tháng 4 – 2007). Dự án huy động sự tham gia của 1 đối tác Việt Nam, 1 đối tác Campuchia và 4 đối tác của Liên minh châu Âu (xem danh sách kèm theo).

 

 

Ø CÁC ĐỐI TÁC THAM GIA

 

 

Ø ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN, XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ
 

Ông Jean – Philippe FONTENELLE
GRET - France
211-213 rue La Fayette, 75010 Paris
Tel: +(33) 1 40 05 61 39
Fax: +(33) 1 40 05 61 10
Email: fontenelle@gret.org

Ông Damien THIBAULT
Trưởng đại diện GRET tại Việt Nam
Phòng 405, 269, Kim Mã, Hà Nội
Tel: +(84-4) 846 45 15
Fax: +(84-4) 846 45 14
Email: coordination@gret.org.vn

Ông Đào Thế Anh
Trưởng bộ môn Hệ thống Nông nghiệp
Viện KH KT NN VN
An Khánh - Hoài Đức - Hà Tây
Tel: + (84.34) 650 793
Fax: + (84.34) 650 625
Email: daotheanh@fpt.vn

 

X Đầu trang

 › Tiếng Việt  › Français › English

Sơ đồ Website |  Liên hệ  |  Liên kết

  Tổ chức nghiên cứu và chuyển giao công nghệ
Phòng 307+308 - Nhà A1 Khu Ngoại giao đoàn Vạn Phúc, 298 Kim Mã - Ba Đình - Hà Nội.

Tel: (84-4) 38 464 493/38 464 491. Fax: (84-4) 38 464 514. Email: gretvn@gret.org.vn