DỰ ÁN GREEN FUTURE

Webpage: http://ldpthanhhoa.gret.org.vn

Green Future là một dự án bảo vệ môi trường, thông qua việc tận dụng tối đa, hiệu quả các phụ phẩm sau chế biến của tre-Luồng.

Mục tiêu
- Tạo ra các sản phẩm và nhiên liệu sạch từ phụ phẩm sau chế biến tre-Luồng: nấm, than, phân hữu cơ, nhiên liệu sấy nông sản hàng thủ công mỹ nghệ.
- Phát triển cơ hội thị trường, tiết kiệm chi phí, tăng thu nhập cho người sản xuất nhỏ và doanh nghiệp địa phương
- Tạo việc làm tại chỗ thông qua việc hỗ trợ các tổ chức phi chính phủ và doanh nghiệp địa phương
- Giảm lượng khí thải carbon
- Hạn chế thoái hoá rừng do chặt củi đun nấu

Hoạt động
1. Thử nghiệm công nghệ năng lượng tái tạo
 + Sản xuất điện từ mùn cưa
 + Hầm biogas
 + Sản xuất thuỷ điện nhỏ

2. Từ mùn cưa, sản xuất:
 + Phân hữu cơ vi sinh
 + Trồng nấm: Nấm Sò, Mộc Nhĩ, Linh Chi
 + Than ép bánh

3. Nâng cao nhận thức về tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường
 + Sản xuất bếo tiết kiệm củi
 + Truyền thông nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo vệ môi trường
 + Tập huấn cho các tổ chức phi chính phủ địa phương

4. Kết nối các hoạt động cấp cơ sở và cơ chế phát triển sạch toàn cầu (CDM), theo 3 hướng:
 + giảm lượng khí thải carbon bằng cách sử dụng bếp tiết kiệm nhiên liệu
 + Kết hợp với trồng rừng Luồng
 + Chống phá rừng, hạn chế thoái hoá rừng

Đối tượng hưởng lợi
 + Người dân 2 huyện Quan Hoá, Bá Thước
 + Xưởng và doanh nghiệp nhỏ địa phương
 + Tổ chức phi chính phủ, đoàn thể địa phương
 + Cộng tác viên, cán bộ xã, huyện

 

 

X Đầu trang

› Tiếng Việt › Français  › English

Sơ đồ Website |  Liên hệ  |  Liên kết

  Tổ chức Nghiên cứu và Chuyển giao Công nghệ
Phòng 307+308 - Nhà A1 Khu Ngoại giao đoàn Vạn Phúc, 298 Kim Mã - Ba Đình - Hà Nội.

Tel: (84-4) 38 464 493/38 464 491. Fax: (84-4) 38 464 514. Email: gretvn@gret.org.vn