CÁC DỰ ÁN TẠI BẮC KẠN

 

 

 

DỰ ÁN IPPDNU

Initiative For Pro Poor Development in the Northern Uplands

Thời gian thực hiện: từ 12/03/2006 đến 31/12/2010

Ngân sách: khoảng 18.6 triệu euros

Liên minh thực hiện dự án: BCEOM - trưởng liên minh, GRET, VASS, CECEM

Đơn vị tài trợ: Liên minh Châu Âu

Mục đích: Đóng góp cải thiện cuộc sống của các hộ gia đình nghèo tại hai tỉnh Cao Bằng và Bắc Kạn phù hợp với chiến lược của chính phủ về xoá đói giảm nghèo và tăng trưởng kinh tế (CPRGS).

 

 

DỰ ÁN DIALOGS

Dự án Phát triển Thể chế và các Hiệp hội địa phương nhằm Tổ chức và Quản lí các dịch vụ tập thể

 

Thời gian thực hiện: 2001-2005
Ngân sách: 3,5 triệu Euro
Vùng tác động: 13 huyện của 6 tỉnh phía Bắc Việt Nam (Bắc Ninh, Bắc Kạn, Hải Dương, Phú Thọ, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc)
Các tổ chức tham gia thực hiện dự án : GRET, MdM, VECO, AFDI-HN
Các đối tác cấp quốc gia: VASI, HMU (Trường ĐH Y Hà Nội)
Đơn vị tài trợ: UB châu Âu, Bộ ngoại giao Pháp, các tổ chức phi chính phủ trong Liên minh
Mục đích: Cải thiện các dịch vụ cho người dân nông thôn và khả năng phối hợp trong các lĩnh vực sức khoẻ ban đầu, nông nghiệp và chăn nuôi, thông qua trợ giúp tăng cường các tổ chức nghề nghiệp và các tổ chức địa phương hướng tới một sự phát triển ổn định và lâu dài.

 

 

DỰ ÁN TRỢ GIÚP TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC TĂNG TRƯỞNG VÀ CHỐNG ĐÓI NGHÈO - CPRGS
Thời gian thực hiện: 12 tháng (từ tháng 8 - 2004 đến tháng 7 – 2005)
Ngân sách: 80 000 Euro
Vùng tác động: tỉnh Bắc Kạn
Đối tác: Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bắc Kạn
Đơn vị tài trợ: Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam trong khuôn khổ hoạt động trợ giúp triển khai Chiến lược tăng trưởng và chống đói nghèo.
Mục đích: Trợ giúp Sở kế hoạch và đầu tư và các Sở kĩ thuật của tỉnh Bắc Kạn lồng ghép các khuyến cáo của chiến lược quốc gia vì mục tiêu tăng trưởng và chống đói nghèo (CPRGS: ‘‘Country Poverty Reduction and Growth Strategy’’) và khái quát hơn là trợ giúp tỉnh trong việc đổi mới quá trình lập kế hoạch.

 

X Đầu trang

 › Tiếng Việt  › Français  › English

Sơ đồ Website |  Liên hệ  |  Liên kết

  Tổ chức Nghiên cứu và Chuyển giao Công nghệ
Phòng 307+308 - Nhà A1 Khu Ngoại giao đoàn Vạn Phúc, 298 Kim Mã - Ba Đình - Hà Nội.

Tel: (84-4) 38 464 493/38 464 491. Fax: (84-4) 38 464 514. Email: gretvn@gret.org.vn