HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN DIALOGS TẠI PHÚ THỌ

 

Là tỉnh thuộc khu vực miền núi trung du phía Bắc, nằm trong khu vực giao lưu giữa vùng Đông Bắc, đồng bằng sông Hồng và Tây Bắc, Phú Thọ là một trong sáu tỉnh miền Bắc được chọn để tiến hành triển khai dự án DIALOGS . Dự án DIALOGS nối tiếp các dự án thực hiện trước đây và được tiến hành triển khai từ tháng 3 năm 2003 tại hai huyện Thanh Ba va Hạ Hoà với hai đối tác địa phương chính là phòng Nông nghiệp huyện Thanh Ba và trạm Khuyến nông huyện Hạ Hoà.


 

Địa bàn tác động trên 20 xã thuộc hai huyện Thanh Ba, Hạ Hoà với các hoạt động chính liên quan đến:
   - Sản xuất lúa giống chất lượng cao tại địa phương
   - Sản xuất và tiêu thụ chè
   - Cải tạo & canh tác bền vững trên đất dốc
   - Chăn nuôi
   - Thuỷ sản

 

CÁC HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ


Sản xuất giống

  • Nâng cao năng lực kỹ thuật: nông dân sản xuất lúa giống có khả năng chọn lọc một số giống địa phương có điều kiện nông sinh thái thích hợp với vùng .Điều này đòi hỏi công tác quản lý giống của nông dân trên đồng ruộng phải được cải thiện.

  • Các nhóm/Liên tổ sản xuất lúa giống được tổ chức có hiệu quả : có định hướng, chiến lược rõ ràng; có hệ thống theo dõi chất lượng tốt; có hệ thống tiêu thụ hiệu quả trên toàn huyện; mạng lưới cung cấp dịch vụ được thể chế hoá và hoạt động. Để làm được điều này, cần mở rộng quy mô liên tổ, tăng cường trao đổi giữa các nhóm trong cùng huyện hoặc giữa các huyện với nhau để tạo cơ sở cho Liên tổ hoạt động hiệu quả.

  • Mạng lưới cung cấp dịch vụ được thể chế hoá và hoạt động: Nhóm nông dân đảm nhiệm dịch vụ tư vấn bảo vệ thực vật cho cây lúa và hoạt động này được chính quyền có kế hoạch hỗ trợ. Các nhóm được dự án hỗ trợ xây dựng và triển khai dịch vụ này, và được khuyến khích dự tập huấn về chủ đề BVTV.

  • Tạo chính sách thuận lợi cho ngành sản xuất giống tại địa phương : Tiến tới hình thành 01 ban hỗ trợ kỹ thuật và chính sách (Phòng nông nghiệp, trạm nông nghiệp, trạm bảo vệ thự vật, Dự án...), liên tổ và dự án phối hợp vận động chính sách ở cấp tỉnh, huyện.

Chăn nuôi (Hạ Hoà)
Dịch vụ ưu tiên là cải thiện cung ứng lợn con chất lượng cao tại địa phương nhờ các nhóm chăn nuôi độc lập.  

Như vậy dự án tác động theo hai hướng :


Hỗ trợ kỹ thuật
: hỗ trợ thú y viên tập huấn cho các hộ nuôi lợn thịt, lợn nái về các vấn đề kỹ thuật mà họ quan tâm, đồng thời phối hợp với Chi cục thú y và trạm thú y huyện đào tạo các thú y viên để họ có đủ khả năng chuyên môn cần cho tập huấn, tư vấn và điều trị bệnh. Chương trình đào tạo này tương đối hoàn chỉnh, dự kiến kéo dài 1 năm.

 

Tổ chức nhóm: Nhu cầu được hỗ trợ kỹ thuật chuyên sâu nhiều hơn khiến người chăn nuôi tổ chức thành nhóm. Dự án trợ giúp họ xây dựng/củng cố về mặt tổ chức nhóm, lập kế hoạch, tổ chức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, nhất là qua con đường liên kết các hộ nuôi lợn thịt với hộ nuôi lợn nái. Sau kiện toàn tổ chức nội bộ nhóm sẽ là hình thành cơ cấu liên tổ/mạng lưới để tiếp nhận và cung cấp các dịch vụ rộng rãi hơn, đồng thời có thể hưởng dịch vụ tập huấn kỹ thuật lâu dài.


Thuỷ sản

Hai dịch vụ được quan tâm nhất là tư vấn kỹ thuật về phòng trị bệnh cá và cung ứng cá giống chất lượng cao.

  • Phòng trị bệnh cá: hình thành một lực lượng kỹ thuật viên thuỷ sản mà thành phần chính là những người phụ trách kỹ thuật của nhóm hoặc lãnh đạo nhóm. Những người này được tập huấn một số kiến thức kỹ thuật cơ bản và kỹ năng sư phạm để có thể hỗ trợ cho các thành viên thông qua tập huấn/tư vấn kỹ thuật.

  • Sản xuất và cung ứng cá giống: trợ giúp người nuôi cá giống, cá bột trong hoạt động nuôi và cung ứng sản phẩm và giúp nhóm hỗn hợp người sản xuất cá giống - cá bột để họ hợp tác với nhau tốt hơn. Trợ giúp về mặt tổ chức và cơ cấu lại cả 2 loại nhóm này cũng như các đối tác địa phương.


Đất dốc
 

Mục đích chính của hoạt động là

  • Cải tạo đất dốc bạc màu, chống xói mòn, áp dụng các biện pháp nhằm làm tăng độ phì cho đất.
  • Tăng hiệu quả sử dụng đất và tăng thu nhập trên một đơn vị diện tích.
    Thay vì hỗ trợ lẻ tẻ từng hộ nông dân như trước đây, dự án hỗ trợ theo nhóm với sự phối hợp chặt chẽ của các đối tác địa phương được nâng cao năng lực để có khả năng quản lý các dự án. Hiện nay một số tổ nhóm nông dân hỗ trợ nhau cải tạo đất dốc đã được hình thành và đang triển khai 7 mô hình canh tác cải tạo đất dốc, từ đó chọn ra một/một vài mô hình phù hợp nhất để khuyến cáo áp dụng.

 

X Đầu trang

 › Tiếng Việt  › Français  › English

Sơ đồ Website |  Liên hệ  |  Liên kết

  Tổ chức nghiên cứu và chuyển giao công nghệ
Phòng 307+308 - Nhà A1 Khu Ngoại giao đoàn Vạn Phúc, 298 Kim Mã - Ba Đình - Hà Nội.

Tel: (84-4) 38 464 493/38 464 491. Fax: (84-4) 38 464 514. Email: gretvn@gret.org.vn