CÁC CHƯƠNG TRÌNH VÀ DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN


2008 - 2010

 

Ø NUTRISCO / Dự án Giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng tại các trường tiểu học ở những huyện khó khăn

Thời gian thực hiện: 24 tháng (tháng 8 - 2008 đến tháng 05 - 2011)
Ngân sách: 140 000 Euro
Vùng tác động: huyện Bắc Trà My, huyện Hiệp Đức và huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam
Các đối tác: Viện dinh dưỡng quốc gia, Sở Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Y tế Dự Phòng tỉnh Quảng Nam, UBND và Phòng Giáo dục 3 huyện
Đơn vị tài trợ: Sight & Life
Mục đích : Cải thiện một cách bền vững tình trạng dinh dưỡng, vệ sinh và sức khoẻ của trẻ em ở độ tuổi tiểu học tại những địa phương khó khăn của Việt Nam.

 

Ø GREEN FUTURE / Dự án Tương lai xanh

Thời gian thực hiện: 27 tháng (tháng 4 - 2009 đến tháng 06 - 2011)
Ngân sách: 248 800 USD (175 000 euros)
Vùng tác động: 2 huyện Quan Hoá và Bá Thước, tỉnh Thanh Hoá
Các đối tác: Hadeva, Trung tâm Sông Hồng, ArecA, CRD, TXT
Đơn vị tài trợ: Quỹ Ford Việt Nam
Nhân viên (Việt Nam): 3 nhân viên
Mục tiêu: Bảo vệ môi trường bằng cách sử dụng và làm tăng giá trị các phụ phẩm luồng ở mức tối đa và hiệu quả nhất, nhờ áp dụng những trang thiết bị tiết kiệm năng lượng như bếp tiết kiệm củi, bioga trong cộng đồng dân cư đồng thời liên kết với các quỹ các bon.

 

Ø COMVAW / Dự án Phòng chống bạo lực gia đình

Thời gian thực hiện: 30 tháng (tháng 1 - 2009 đến tháng 06 - 2011)
Ngân sách: 300 000 Euro
Nhân viên: 3 nhân viên
Vùng tác động: 3 huyện Hoà Bình, Kỳ Sơn, Cao Phong của tỉnh Hoà Bình
Đối tác: Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Hoà Bình
Đơn vị tài trợ: Liên minh Châu Âu và Tổ chức Pháp ngữ quốc tế
Mục tiêu: Thúc đẩy bình đẳng giới và sự tự chủ của phụ nữ thông qua hoạt động đấu tranh chống bạo lực gia đình.

 

Ø AID-COOP / Dự án Hỗ trợ thể chế phát triển các hợp tác xã tại Việt Nam

Thời gian thực hiện: 36 tháng (01/12/2007 - 30/11/2010)
Ngân sách chung: 1 000 000 Euros
Các nhà tài trợ và đối tác : Cơ quan hỗ trợ Hoạt động quốc tế của các Tổ chức phi chính phủ của Bộ Ngoại giao Pháp (MAAIONG), Liên minh Châu Âu, Tín dụng Nông nghiệp (Pháp), ..., Các cơ quan cấp quốc gia, Các hợp tác xã của các tỉnh, ...
Vùng tác động: Các tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ Ninh Bình
Triển khai: Tổ chức GRET
Đối tác cấp quốc gia: Bộ Kế hoạch và Đầu tư (MPI) - Vụ Hợp tác xã
Nhân viên Gret người Pháp: 1 trợ lí kĩ thuật (trưởng dự án), 1 trợ lí kĩ thuật (Tập huấn - truyền thông), 1 trợ lí kĩ thuật (xã hội - tổ chức)
Nhân viên Gret người Việt Nam: 7 nhân viên
Cán bộ MPI: 7 (làm việc 50% thời gian)
Kĩ thuật viên tỉnh: 15 (làm việc 50% thời gian)

 

Ø TABS / Dự án Xây dựng nguồn nhân lực cho Viện dinh dưỡng quốc gia

Thời gian thực hiện: 24 tháng (từ tháng 1 - 2008 đến tháng 1 - 2010)
Ngân sách: 147 000 Euro
Vùng tác động: 6 tỉnh Quảng Ngãi, Thanh Hoá, Nam Định, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Phú Thọ
Đối tác: Viện dinh dưỡng quốc gia, Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Quảng Nam và Hà Tĩnh
Đơn vị tài trợ: Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB), Đại sứ quán Pháp
Mục tiêu: Tư vấn kỹ thuật và xây dựng nguồn nhân lực cho dự án Tabs-Viện dinh dưỡng với mục tiêu góp phần giảm tỉ lệ suy giảm dinh dưỡng của trẻ em dưới 2 tuổi thông qua thực hành nuôi dưỡng trẻ, trong đó có sử dụng bột giàu dinh dưỡng cho trẻ em từ 7 đến 24 tháng tuổi.

 

2003 - 2007

 

Ø DIALOGS / Dự án Phát triển Thể chế và các Hiệp hội địa phương nhằm Tổ chức và quản lí các dịch vụ tập thể

Thời gian thực hiện: 5 năm (2001 - 2005), công tác tổng kết - kết thúc dự án vào tháng 6 - 2006
Ngân sách: 3,5 triệu Euro
Nhân viên Gret người Pháp: 1 điều phối viên - 2 trợ lí kĩ thuật làm việc bán thời gian - 1 cán bộ tư vấn địa phương làm việc bán thời gian
Nhân viên Gret người Việt Nam: 47 nhân viên của Gret và các đối tác cấp quốc gia làm việc theo chế độ hưởng phụ cấp (VASI)
Vùng tác động: 13 huyện của 6 tỉnh phía Bắc Việt Nam ( Bắc Kạn, Bắc Ninh, Phú Thọ, Thái Nguyên Vĩnh Phúc)
Các thành viên của Liên minh: GRET; MdM; VECO, AFDI-HN
Các đối tác cấp quốc gia: VASI, HMU (Trường ĐH Y Hà Nội)
Đơn vị tài trợ: UB Châu Âu; Bộ ngoại giao Pháp; các tổ chức phi chính phủ trong Liên minh
Mục đích: Cải thiện các dịch vụ cho người dân nông thôn và khả năng phối hợp trong các lĩnh vực sức khoẻ ban đầu, nông nghiệp và chăn nuôi, thông qua trợ giúp tăng cường các tổ chức nghề nghiệp và các tổ chức địa phương hướng tới một sự phát triển ổn định và lâu dài.

 

Ø Dự án Tự chủ của các quỹ tín dụng vi mô

Thời gian thực hiện: 21 tháng (tháng 3/2003 - 11/2004), 12/2004 - 6/2006
Ngân sách: 300 000 Euro
Nhân viên Gret người Pháp: 1 điều phối viên (làm việc bán thời gian)
Nhân viên Gret người Việt Nam: 1 nhân viên hợp đồng + 1 điều phối viên điểm (làm việc bán thời gian)
Vùng tác động: các huyện Yên Lạc và Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Phúc
Các đối tác: Ngân hàng chính sách xã hội, Hội phụ nữ của các huyện liên quan
Đơn vị tài trợ: Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam
Mô tả dự án: Đạt được sự tự chủ hoàn toàn cho các quỹ tín dụng vi mô

 

Ø IPPDNU / Dự án Sáng kiến phát triển kinh tế hộ nghèo tại các vùng miền núi phía Bắc Việt Nam

Thời gian thực hiện: từ tháng 03/2006 đến 11/2007
Ngân sách: khoảng 2 triệu Euros cho các tổ chức tư vấn
Liên minh thực hiện dự án: BCEOM - trưởng liên minh, GRET, VASS, CECEM
Đơn vị tài trợ: Liên minh Châu Âu
Mục đích: Đóng góp cải thiện cuộc sống của các hộ gia đình nghèo tại hai tỉnh Cao Bằng và Bắc Kạn phù hợp với chiến lược của chính phủ về xoá đói giảm nghèo và tăng trưởng kinh tế (CPRGS)

 

Ø KTLIP / Dự án xoá đói nghèo miền Trung tỉnh Kontum

Thời gian thực hiện: 2005 - 2007
Ngân sách: 770.000 USD
Vùng tác động: Tỉnh Kontum
Các đối tác: CBC (Trung tâm xây dựng năng lực; Sở Kế hoạch và đầu tư; các cơ quan chuyên môn tỉnh và các hiệp hội quần chúng của tỉnh Kontum
Mục đích: Hỗ trợ chính phủ trong công cuộc giảm nghèo tại các tỉnh miền trung thông qua đảm bảo an toàn an ninh lương thực tại hộ gia đình, nâng cao thu nhập, lập kế hoạch phát triển địa phương, củng cố thể chế và quản lí dự án hiệu quả. Trong khuôn khổ đó, Gret cùng đối tác là Trung tâm xây dựng năng lực (CBC - một tổ chức phi chính phủ Việt Nam) chịu trách nhiệm hỗ trợ các đối tác cấp tỉnh triển khai các hợp phần phát triển cộng đồng và củng cố thể chế tại 4 huyện của Kon Tum (37 xã).

 

Ø MISPA / Huy động thông tin phục vụ cho việc hoạch định các chính sách nông nghiệp: đánh giá dự án FSP

Thời gian: 2002 - 2004
Quốc gia / vùng: Việt Nam
Tài chính: Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam
Mô tả dự án: Trong khuôn khổ của dự án FSP "Huy động thông tin phục vụ cho việc hoạch định các chính sách nông nghiệp" thông qua trợ giúp Trung tâm thông tin nông nghiệp và phát triển nông thôn (ICARD) của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, tổ chức Gret chịu trách nhiệm thực hi chuyến công tác đánh giá kĩ thuật hàng năm nhằm báo cáo tình hình tiến triển của dự án và đề xuất các định hướng cho tương lai.


TRƯỚC 2003

 

Ø FASEVIE / Chương trình Phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em

Thời gian thực hiện: 1998 - 2007
Ngân sách: 4 millions d'Euro
Nhân viên Gret người Pháp: 1 điều phối viên + 1 AT
Nhân viên Gret người Việt Nam: 6 nhân viên hợp đồng
Vùng tác động: Bắc Kạn, Quảng Nam, Hà Tĩnh, Đà Nẵng
Các đối tác: IRD. UR 106 "Nutrition, Alimentation, Société" , Viện dinh dưỡng quốc gia Việt Nam, UBND các tỉnh liên quan, Hội phụ nữ Việt Nam, Viện KHKTNN Việt Nam, Các trung tâm y tế dự phòng, các công ty tư nhân và quốc doanh
Đơn vị tài trợ: Hội đồng vùng Nord Pas de Calais ; Hội đồng vùng Côtes d'Armor ; Quỹ Sight and Life ; Hoffmann La Roche ; Bộ ngoại giao Pháp; Uỷ ban Unicef của Pháp; Công ty Gréville...
Mục đích: Phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em.

 

Ø Chương trình Sông Hồng

Thời gian thực hiện: 1989 - 2000
Quốc gia / vùng: 5 tỉnh (Bắc Cạn, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh và Hải Dương), Việt Nam
Các đối tác:
Tài chính:
Mô tả dự án: Ra đời trong bối cảnh Việt Nam đang tiến hành tự do hoá nền kinh tế và cải cách chính sách nông nghiệp (phi tập thể hoá nông nghiệp), Chương trình sông Hồng gần mười lăm năm qua luôn theo sát và định hướng quá trình tái áp dụng mô hình kinh tế hộ cũng như sự biến đổi nhanh chóng của hệ thống nông nghiệp.

 

Ø DERCOM II / Các tổ chức xã hội và phát triển bền vững ở miền Bắc Việt Nam

Dự án thực địa
Thời gian thực hiện: 1999 - 2002
Quốc gia / vùng: Việt Nam
Các đối tác: Codev; Tổ chức bác sĩ thế giới; Tổ chức thú y không biên giới; AFDI Haute-Normandie, Viêt-Pháp
Tài chính: Bộ ngoại giao Pháp; GRET; CFSI; RSR 2001 (via G835); Ngân hàng tín dụng nông nghiệp
Mô tả dự án: Dự án Dercom II tập hợp một số hoạt động đã được 5 tổ chức xã hội quốc tế triển khai trong nhiều lĩnh vực khác nhau như: phát triển nông nghiệp và chăn nuôi, sức khoẻ cộng đồng, vệ sinh và điện hoá phi tập trung. Yếu tố chủ đạo đã tập hợp các đề xuất này là mong muốn của tất cả các tác nhân đã đề xuất thử nghiệm, phân tích và so sánh các hình thái tổ chức xã hội quản lí các dịch vụ tập thể trong môi trường nông thôn.

 

Ø COLLINES / Chuyến biến kinh tế và xã hội, các tổ chức địa phương và việc triển khai các sáng kiến nhằm sử dụng hiệu quả không gian sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn hợp lí

Dự án thực địa
Thời gian thực hiện: 1996 - 2000
Quốc gia / vùng: Việt Nam
Các đối tác: Fado (Bỉ); Trạm khuyến nông Hạ Hoà; Viện khoa học nông nghiệp Việt Nam; Viện nông hoá thổ nhưỡng
Tài chính: Liên minh Châu Âu; DG VIII; Bộ ngoại giao Pháp;
Mô tả dự án: Các cơ quan khuyến nông của Việt Nam ngày nay gặp nhiều khó khăn do xuất hiện một nền nông nghiệp hộ gia đình sáng tạo. Dự án Collines xây dựng một hệ thống phương pháp luận tham khảo mới để trợ giúp các động thái năng động của nông dân thông qua một phương pháp đặc biệt, tăng cường tổ chức người sản xuất, đào tạo và đầu tư. Phục tráng lúa giống, sửa chữa cơ sở hạ tầng thuỷ lợi, cải thiện chất lượng lợn, xây dựng ruộng bậc thang, thuỷ sản, trồng cây ăn quả là các chủ đề tác động của dự án.

 

Ø PAOPA / Hỗ trợ tổ chức sản xuất nông nghiệp ở lưu vực Sông Hồng

Dự án thực địa
Thời gian thực hiện: 1999 - 2002
Quốc gia / vùng: Việt Nam
Các đối tác: CIRAD; IRD; INSA
Tài chính: Bộ ngoại giao Pháp
Mô tả dự án: Dự án PAOPA, được tài trợ thông qua quỹ hỗ trợ và phát triển (FAC), có mục tiêu phát huy các kinh nghiệm và các kết quả đạt được từ chương trình Sông Hồng trong mười năm qua trên các lĩnh vực nghiên cứu và khuyến nông. Vì thế các hoạt động chính của dự án chủ yếu liên quan đến tổng kết kinh nghiệm, xuất bản các bài báo khoa học và các công cụ phương pháp, hội thảo khoa học và nhất là đào tạo cán bộ khuyến nông nhằm phổ biến các phương pháp luận đã được phát triển. Hoạt động tổ chức các nhà sản xuất giữ vị trí trung tâm trong các chủ đề tác động.

 

 

 

X Đầu trang

› Tiếng Việt  › Français › English

Sơ đồ Website |  Liên hệ  |  Liên kết

  Tổ chức nghiên cứu và chuyển giao công nghệ
Phòng 307+308 - Nhà A1 Khu Ngoại giao đoàn Vạn Phúc, 298 Kim Mã - Ba Đình - Hà Nội.

Tel: (84-4) 38 464 493/ 38 464 491. Fax: (84-4) 38 464 514. Email: gretvn@gret.org.vn