CÁC DỰ ÁN ĐANG TIẾN HÀNH

 

Ø GREEN BAMBOO - LDP2 / Dự án Quản lí tài nguyên môi trường và các doanh nghiệp nhỏ mang tính đổi mới trong ngành hàng Luồng

 

Thời gian thực hiện: 3 năm (2011 - 2013)
Ngân sách: 825 474 Euro
Vùng tác động: 5 huyện (Quan Hóa, Bá Thước, Lang Chánh, Ngọc Lặc, Thường Xuân), tỉnh Thanh Hóa
Nhân viên Gret: 6 nhân viên
Nhân viên CRD: 7 nhân viên
Đối tác: Hiệp hội Doanh nhân Luồng Quan Hóa
           Hợp tác xã phát triển nông thôn Quan Hóa - Thanh Hóa (CRD, NGO địa phương/HTX dịch vụ trong vùng)
             UBND tỉnh Thanh Hóa và các Sở, ban nganh liên quan
Đơn vị tài trợ: AFD (50%), Quỹ Find (Gret)
Mục tiêu : Thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trong vùng và góp phần giảm thiểu biến đổi khí hậu nhờ vào việc quản lý hợp lý và bền vững cũng như phát huy giá trị kinh tế và ,môi trường của rừng luồng.
         Phát triển các doanh nghiệp nhỏ trong ngành hàng luồng và xây dựng tài liệu tham khảo về tác động Carbon và các dịch vụ môi trường nhằm tăng thu nhập cho người sản xuất và giá trị gia tăng cho vùng, đồng thời bảo vệ môi trường khu vực phía Tây-Bắc Thanh Hoá - Việt Nam.

 

Ø LDP2 / Dự án Phát triển ngành hàng luồng Thanh Hóa

 

Thời gian thực hiện:

    Giai đoạn 1: từ tháng 3 - 2005 đến tháng 8 - 2007

    Giai đoạn 2: từ tháng 9 - 2007 đến tháng 12 - 2010
Ngân sách: 840 000 Euro
Nhân viên Gret: 15 nhân viên (cùng với CRD)
Vùng tác động: 4 huyện của tỉnh Thanh Hoá
Đối tác: Cơ quan tỉnh, huyện, xã; Các tổ chức: ArecA, Hadeva, Corudes và Trung tâm Sông Hồng
Đơn vị tài trợ: IFC, Bộ Ngoại giao Pháp, ADB, TBF và các doanh nghiệp khác
Mục tiêu: Giúp đỡ các nhà sản xuất Luồng quy mô nhỏ của vùng Thanh Hoá để tổ chức nhau lại nhằm đáp ứng một cách có hiệu quả nhu cầu ngày càng tăng về sản phẩm Luồng, phần nào đáp ứng yêu cầu về chứng nhận nguồn gốc của thị trường phương Tây đối với các sản phẩm từ Luồng và góp phần cải thiện mức sống cho họ.

 

Ø SYNERGIES / Dự án Hỗ trợ mạng lưới các tổ chức dân sự địa phương nâng cao năng lực cho cộng đồng về lồng ghép môi trường vào các chương trình phát triển xã hội

 

Thời gian thực hiện: 3 năm (2011 - 2013)
Ngân sách: 636 692 Euro
Vùng tác động: 4 tỉnh (Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Thanh Hóa)
Đối tác: 4 tổ chức dân sự địa phương (Hadeva, Trung tâm Sông Hồng, Areca, CRD)
Đơn vị tài trợ: Ủy ban Châu Âu (76%)
Nhân viên (Việt Nam): 2 nhân viên
Mục tiêu : Củng cố và thúc đẩy xã hội dân sự ở địa phương trở thành các tổ chức trung gian có đủ phương tiện, khả năng và kiến thức cần thiết để tham gia vào các hoạt động giảm thiểu, thích ứng và phát triển bền vững trước bối cảnh biến đổi khí hậu.

 

 

X Đầu trang

› Tiếng Việt › Français  › English

Sơ đồ Website |  Liên hệ  |  Liên kết

  Tổ chức Nghiên cứu và Chuyển giao Công nghệ
Phòng 307+308 - Nhà A1 Khu Ngoại giao đoàn Vạn Phúc, 298 Kim Mã - Ba Đình - Hà Nội.

Tel: (84-4) 38 464 493/38 464 491. Fax: (84-4) 38 464 514. Email: gretvn@gret.org.vn