GIỚI THIỆU VỀ GRET TẠI VIỆT NAM


Tổ chức GRET có mặt tại Việt Nam từ năm 1988. Từ đó GRET đã triển khai nhiều hình thức trợ giúp rất đa dạng trong các lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, sức khoẻ cộng đồng và phát triển thể chế. Trong quá trình phát triển lâu dài của Gret tại Việt Nam, trình độ chuyên nghiệp của các trợ lí kĩ thuật, sự hiểu biết sâu sắc môi trường nông thôn và các quy định của các địa phương, khả năng điều phối mọi loại hình dự án (từ dự án có quy mô khiêm tốn nhất đến dự án phức tạp nhất), kinh nghiệm của Gret trong lĩnh vực xuất bản các tài liệu tham khảo, tất cả những điều đó tạo nên uy tín của tổ chức, một uy tín thuận lợi cho các hoạt động của chúng tôi.

 


Sự phối hợp chặt chẽ với các đối tác quốc gia và các tổ chức phi chính phủ khác đã cho phép chúng tôi tiến hành phối kết hợp các chương trình và thực thi nhiều dự án. Thông qua việc thử nghiệm các hình thức phát triển mới, các dự án này đều nhằm phục vụ lợi ích của người dân nông thôn sống chủ yếu ở những vùng khó khăn nhất. Nhờ sự hỗ trợ và các khoá đào tạo, tập huấn của GRET, người dân nghèo ở những nơi đó đã có cơ hội tiếp cận các tiến bộ kỹ thuật và những phương thức tổ chức, sản xuất tiên tiến nhất. Mục đích cuối cùng chính là cải thiện chất lượng sống cho những người dân nghèo này.

 


Hiện nay Gret đang triển khai tại Việt Nam các chương trình và dự án : Dự án Tre Xanh - LDP2 về Quản lí tài nguyên môi trường và các doanh nghiệp nhỏ mang tính đổi mới trong ngành hàng Luồng; dự án Synergies về Hỗ trợ mạng lưới các tổ chức dân sự địa phương nâng cao năng lực cho cộng đồng về lồng ghép môi trường vào các chương trình phát triển xã hội và Tư vấn Nghiên cứu chuỗi giá trị tại tỉnh Cao Bằng. Gret có một văn phòng đại diện thường trực tại Hà nội và các văn phòng dự án đặt tại các tỉnh tác động.

 

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN
Phòng 401, nhà B4, Khu Đoàn Ngoại giao Vạn Phúc, 298 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 38 46 44 91/93
Fax: (84-4) 38 464 514

 


Nguyễn Hữu Ninh
Trưởng đại diện tại Việt Nam
E-mail: nguyen_huu_ninh@gret.org.vn

Patrice Lamballe
Tư vấn kỹ thuật
E-mail: patrice@gret.org.vn

Hà Thị Thanh Huyền
Phụ trách hành chính và tài chính
E-mail: hahuyen@gret.org.vn

Huỳnh Thị Diễm Thuỳ
Trợ lý văn phòng đại diện
E-mail: gretvn@gret.org.vn

Vũ Thị Hương
Lê Thị Thư
Phụ trách biên/phiên dịch
Email: lethu@gret.org.vn

vuthihuong6384@gmail.com

Nguyễn Thị Thu Phương
Phụ trách truyền thông
E-mail: phuongnguyen@gret.org.vn

Tạ Văn Nghĩa
Lái xe kiêm cán bộ hậu cần

 

 

 

X Đầu trang

› Tiếng Việt › Français  › English

Sơ đồ Website |  Liên hệ  |  Liên kết

  Tổ chức nghiên cứu và chuyển giao công nghệ
Phòng 401 - Nhà B4 Khu Ngoại giao đoàn Vạn Phúc, 298 Kim Mã - Ba Đình - Hà Nội.

Tel: (84-4) 38 464 493/38 464 491. Fax: (84-4) 38 464 514. Email: gretvn@gret.org.vn