4 0

 

Nguyên tắc hoạt động của Gret

 

 

Tình trạng nghèo đói trên thế giới kéo dài, thậm chí ngày càng trở nên nghiêm trọng, là nguyên nhân làm ảnh hưởng đến nhân cách con người và là nguồn gốc của các cuộc xung đột. Trong một thế giới đang ngày càng trở nên giàu có, không có gì có thể bào chữa cho những bất bình đẳng đang ngày càng gia tăng, hàng tỷ con người không được tiếp cận với những điều kiện sống tốt và những dịch vụ cơ bản thuộc quyền con người.

 

Bên cạnh các hoạt động thuộc quyền công dân nhằm gia tăng sức ảnh hưởng đến luật chơi quốc tế vốn còn khá nhiều bất công, các hoạt động cụ thể đóng góp vào sự phát triển bền vững và đoàn kết là một đòi hỏi vừa mang tính đạo đức và chính trị. Tuy nhiên, tổ chức Gret muốn đặc biệt nhấn mạnh đoàn kết cũng chính là một vấn đề mang tính bền vững và chuyên môn cao. Đối với các tác nhân của các nước đang phát triển cũng như theo quan điểm chung của các nước phát triển, các hoạt động hợp tác chỉ có ý nghĩa khi đáp ứng được những mong đợi cụ thể và góp phần cải thiện điều kiện sống của người dân, trước hết là những người nghèo nhất, một cách hiệu quả và bền vững ; đồng thời chỉ khi các hoạt động này được thực hiện bởi các tổ chức, thể chế của chính các nước đó và góp phần tăng cường năng lực cho các tổ chức và thể chế đó.

 

Để tiến hành các hoạt động thường xuyên và hiệu quả, Gret tập hợp được một đội ngũ chuyên gia có năng lực, cam kết tham gia vào các hoạt động của tổ chức, xoay quanh những giá trị được thể hiện trong nguyên tắc hoạt động của tổ chức.

 

Bởi vì phát triển bền vững chính là cam kết, là niềm tin của chúng tôi

 • Những hoạt động của chúng tôi nhằm một mục đích duy nhất : cải thiện bền vững điều kiện sống của người dân và thu hẹp dần bất bình đẳng ở mọi cấp độ xã hội ;

Đó chính là mục đích hoạt động của chúng tôi, chúng tôi làm việc trực tiếp với người dân để tìm ra các giải pháp nhằm nâng cao thu nhập, hạn chế nguy cơ dễ bị tổn thương của họ, giúp họ tiếp cận các dịch vụ cơ bản một cách hiệu quả, đạt được các quyền lợi về kinh tế và xã hội. Chúng tôi cũng tác động để nâng cao khả năng tham gia một cách đầy đủ và toàn diện của người dân vào quá trình phát triển của chính họ.


Bởi vì chúng tôi tin tưởng rằng phát triển bền vững được hình thành bởi và cùng với các tác nhân có liên quan, trong điều kiện cụ thể của họ

 • Chúng tôi ưu tiên cho việc « hợp tác có sự hiện diện », một sự hiện diện và hành động cụ thể, liên tục tại thực địa, nhất là làm việc trực tiếp với các tác nhân.

 • Chúng tôi xây dựng hoạt động theo bối cảnh kỹ thuật, kinh tế, xã hội, chính trị và thể chế cụ thể của các tác nhân cần tác động. Trên cơ sở mối quan hệ đối tác với các tác nhân địa phương, chúng tôi đưa ra những cách tiếp cận phù hợp dựa vào những hiểu biết sâu sắc về người dân và nguyện vọng của họ.

 • Cũng trên cơ sở mối quan hệ đối tác với các tác nhân liên quan, chúng tôi chú trọng thử nghiệm phát triển những phương pháp sáng tạo, đổi mới về mặt kỹ thuật và tổ chức một cách thích đáng, phù hợp và bền vững.

Các hoạt động của chúng tôi được thiết kế và thực hiện với sự tham vấn của người dân, các tác nhân kinh tế-xã hội và các nhà hoạch định chính sách tại địa phương, cũng như dựa trên cơ sở phân tích tình hình từ các cuộc điều tra trên thực địa.

Các dự án của chúng tôi thường được điều phối dựa trên mối quan hệ đối tác với các ban ngành địa phương và các ban ngành này đều có mối quan tâm chung với chúng tôi.


Bởi vì chúng tôi tin tưởng rằng hiệu quả của các chiến lược phát triển được hình thành thông qua thực tế và thời gian.

 • Chúng tôi chú trọng đến việc xây dựng các giải pháp bền vững, cùng với trách nhiệm của các thể chế và tổ chức từ trung ương đến địa phương. Chúng tôi tìm cách hỗ trợ bền vững cho các tổ chức mà chúng tôi làm việc cùng, trên cơ sở tôn trọng quyền tự chủ của họ. Chúng tôi cũng tìm cách thúc đẩy việc phổ biến, nhân rộng các hoạt động đã được thử nghiệm thành công.

 • Chúng tôi áp dụng những kiến thức, kỹ năng của mình để củng cố năng lực và vai trò của các tác nhân địa phương trong lĩnh vực phát triển. Chúng tôi cũng tác động để vai trò, tiếng nói của họ được các cấp chính quyền và các nhà tài trợ thừa nhận.

 • Chúng tôi tiến hành đối thoại với các cấp chính quyền và nỗ lực tham gia vào việc xây dựng chính sách công dựa trên những công cụ và phương pháp có được từ kinh nghiệm thực tế.

Hoạt động của chúng tôi kết hợp giữa việc đổi mới công nghệ và xây dựng thể chế.

Các dự án của chúng tôi được xây dựng với mục đích đảm bảo tính bền vững về kinh tế và thể chế của các hoạt động, kỹ năng và phương pháp có được qua thực tế, trong đó hoạt động tập huấn nâng cao năng lực chiếm một vị trí rất quan trọng.


Bởi vì chúng tôi là nhân tố thúc đẩy các vấn đề chung

 • Chúng tôi tiến hành tổng kết những phương pháp và kinh nghiệm trong quá trình thực hiện và phổ biến lại cho các đối tác, tác nhân trong lĩnh vực phát triển và các nhà hoạch định chính sách.

 • Chúng tôi duy trì đối thoại thường xuyên với các nhà tài trợ và cộng đồng các tác nhân trong lĩnh vực phát triển trên quy mô quốc gia và quốc tế, đồng thời góp phần thúc đẩy các chính sách hỗ trợ. Ngoài ra, chúng tôi cũng chú trọng hợp tác với các đối tác nghiên cứu.

Chúng tôi soạn thảo và phổ biến nhiều văn bản và tài liệu tham khảo về chiến lược và phương pháp phát triển dựa trên những kinh nghiệm thực tế.

Gret cũng tham gia vào các cuộc thảo luận công khai về hợp tác phát triển.


Bởi vì chúng tôi đã xây dựng sự nghiệp của mình từ hoạt động hỗ trợ phát triển

 • Từ năm 1976, chúng tôi đã huy động kinh nghiệm và tính chuyên nghiệp của mình để triển khai các hoạt động.

 • Chúng tôi luôn giám sát, theo dõi các hoạt động của mình ở mọi cấp độ : thiết kế, thực hiện, quản lý, đánh giá dự án.

 • Chúng tôi luôn yêu cầu chính mình phải đảm bảo chất lượng công việc, đánh giá các hoạt động của mình, phân tích và chia sẻ bài học kinh nghiệm.

Gret tập hợp được các chuyên gia có năng lực, cam kết vào quá trình thực hiện các hoạt động của tổ chức. Hội đồng khoa học của Gret luôn thúc đẩy những ý kiến phản hồi về các hoạt động được triển khai và những bài học kinh nghiệm cần rút ra.

Hàng năm, ngoài các cuộc đánh giá do nhà tài trợ yêu cầu, tổ chức Gret cũng tiến hành đánh giá ít nhất một trong số các dự án của mình.


Bởi vì hiệu quả của sự phát triển dựa trên tính minh bạch

 • Chúng tôi cam kết hành động một cách minh bạch và trung thực đối với các đối tác và nhà tài trợ trong suốt quá trình triển khai dự án và tuyệt đối không tham nhũng.

 • Chúng tôi cam kết có báo cáo về phương thức quản lý dự án, các hoạt động được triển khai và các kết quả thực tế đạt được.

 • Chúng tôi đảm bảo sự minh bạch tuyệt đối trong việc quản lý các nguồn vốn nhận được.

Chúng tôi đều công bố các kết quả tổng hợp kinh nghiệm dự án. Các báo cáo hoạt động và báo cáo đánh giá dự án được đem ra thảo luận với các đối tác và có thể được cung cấp theo yêu cầu. Các nguồn vốn của chúng tôi đều được kiểm toán và hợp thức hóa bởi đơn vị kiểm toán.


 

 

 

X Đầu trang

› Tiếng Việt  › Français   › English

Sơ đồ Website |   Liên hệ  |  Liên kết

  Tổ chức Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ
Phòng 401, nhà B4, Khu Ngoại giao đoàn Vạn Phúc, 298 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội, Vietnam. 
ĐT: (84-4) 38 464 491/38 464 493. Fax: (84-4) 38 464 514. Email:
gretvn@gret.org.vn