TIN MỚI

Hội thảo mạng lưới (ngày 09 tháng 4 năm 2013) - Gret Việt Nam / Synergies về chủ đề: "CHIA SẺ KINH NGHIỆM ĐIỀU HÀNH, QUẢN LÝ MẠNG LƯỚI HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG & BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU".

1. Chia sẻ kinh nghiệm điều hành hoạt động mạng lưới Nerad.

2. Một số vấn đề rút ra từ hoạt động nâng cao năng lực và truyền thông Mạng lưới Nerad.

3. CIPPEN: Mạng An ninh Lương thực và Giảm nghèo với hoạt động bảo vệ môi trường và Biến đổi khí hậu.

4. CCWG: Nhóm làm việc về BĐKH & kinh nghiệm vận động chính sách.

5. VRN: Mạng lưới sông ngòi Việt Nam.

6. VNGO&CC: Kinh nghiệm vận động và gây guỹ.


Các tin khác:

Dự án Synergies: Hội thảo "Tăng cường sự tham gia của các tổ chức xã hội trong việc xây dựng chính sách môi trường cấp xã" (Ngày 20 /12 /2012)tại Hà Nội.

1. Thư mời tham gia Hội thảo

2. Khai mạc Hội thảo

3. Mạng lưới các tổ chức phát triển nông nghiệp - nông thôn (Nerad) và Dự án Synergies

4. Báo cáo đánh giá nhanh: Công tác lập kế hoạch quản lý môi trường cấp xã (Bản tóm tắt)

5. Phát huy sáng kiến cộng đồng trong bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu

6. Sổ tay hướng dẫn lập kế hoạch quản lý môi trường cấp xã

7. Báo cáo đánh giá nhanh công tác lập kế hoạch quản lý môi trường cấp xã (Bản thảo)


Các tin liên quan:


 

 


 

 

X Đầu trang

› Tiếng Việt › Français  › English

Sơ đồ Website |  Liên hệ  |  Liên kết

  Tổ chức nghiên cứu và chuyển giao công nghệ
Phòng 307+308 - Nhà A1 Khu Ngoại giao đoàn Vạn Phúc, 298 Kim Mã - Ba Đình - Hà Nội.

Tel: (84-4) 38 464 493/38 464 491. Fax: (84-4) 38 464 514. Email: gretvn@gret.org.vn