Ø ĐỊA CHỈ CÁC WEBSITE LIÊN KẾT VỚI GRET


STT

Tên tổ chức

Địa chỉ Website

Các tổ chức

1

CASRAD (Trung tâm nghiên cứu và phát triển hệ thống nông nghiệp)

http://www.casrad.org.vn

2

RUDEC (Trung tâm phát triển nông thôn)

http://www.rudec.gov.vn 

3

IRD (Viện Nghiên cứu Phát triển)

http://www.ird.fr 

4

CIRAD (Trung tâm hợp tác quốc tế về nghiên cứu nông nghiệp và phát triển)

http://www.cirad.fr 

5

SRD (Trung tâm phát triển nông thôn bền vững)

http://www.srd.org.vn 

6

SdE (Nụ cười trẻ thơ)

http://www.souriresdenfants.wikeo.be 

7

Care

http://www.care-international.org 

8

IDE (International Development Enterprises)

http://www.ide-vietnam.org 

9

NERAD (Mạng lưới các Tổ chức Phi chính phủ địa phương hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp - Nông thôn phía Bắc Việt Nam)

http://neradvn.com/vi/ 

Các cơ quan Chính Phủ

1

Quốc hội

http://www.na.gov.vn

2

Bộ Ngoại giao

http://www.mofa.gov.vn

3

Bộ Tài Chính

http://www.mof.gov.vn

4

Bộ Văn hóa Thông tin

http://www.cinet.vnn.vn

Các đơn vị truyền thông

1

Thông tấn xã Việt Nam

http://www.vnagency.com.vn

2

Báo Nhân dân

http://www.nhandan.org.vn

3

Quân đội Nhân dân

http://www.quandoinhandan.org.vn

4

Thời báo Kinh tế

http://www.vneconomy.com.vn

5

Tin nhanh Việt Nam

http://vnexpress.net

6

Báo Đầu tư

http://www.vir.com.vn

Các tỉnh, thành phố trực thuộc TW

1

Thủ đô Hà Nội

http://www.thudo.gov.vn

2

TP Hồ Chí Minh

http://www.hochiminhcity.gov.vn

3

TP Ðà Nẵng

http://www.danang.gov.vn

4

TP Huế

http://www1.thuathienhue.gov.vn

5

TP Hải Phòng

http://www.haiphong.gov.vn

6

Bắc Giang

http://www.bacgiangdpi.gov.vn

7

Bắc Ninh

http://www.izabacninh.gov.vn

8

Phú Thọ

http://www.phutho.gov.vn

9

Hòa Bình

http://www.hoabinh.gov.vn

10

Hưng Yên

http://www.hungyen.gov.vn

11

Thanh Hóa

http://www.thanhhoa.gov.vn

X Đầu trang

 › Tiếng Việt  › Français  › English

Sơ đồ Website |  Liên hệ  |  Liên kết

  Tổ chức nghiên cứu và chuyển giao công nghệ
Phòng 307+308 - Nhà A1 Khu Ngoại giao đoàn Vạn Phúc, 298 Kim Mã - Ba Đình - Hà Nội.
Tel: (84-4) 38 464 493/38 464 491. Fax: (84-4) 38 464 514. Email: gretvn@gret.org.vn