CÁC NGHIÊN CỨU ĐÃ THỰC HIỆN

 

 

Ø INCO - RURBASIE / Dự án Nghiên cứu các động thái nông nghiệp trong các vùng chịu ảnh hưởng của đô thị hoá tại Đông Nam Á (Việt Nam, Cam-pu-chia)

Thời gian thực hiện: 4 năm (từ tháng 10 – 2002 đến tháng 4 - 2007)
Ngân sách: 970 000 Euro
Vùng tác động: Các tỉnh Hải Dương và Vĩnh Phúc
Các đối tác quốc tế: INRA, UCL, FADO, CEDAC
Đối tác Việt Nam: VASI
Đơn vị tài trợ: Uỷ ban Châu Âu
Mục đích: Phân tích tác động của tăng trưởng kinh tế thành thị đến nông nghiệp (thị trường đất đai, các hệ thống sản xuất và tổ chức các ngành hàng) xung quanh các thành phố cấp hai như Vĩnh Phúc và Hải Dương.

 

Ø CPRGS / Hỗ trợ triển khai chiến lược tăng trưởng và chống đói nghèo

Thời gian thực hiện: 12 tháng (tháng 8/2004 - tháng 7/2005)
Ngân sách: 80 000 Euro
Nhân viên Gret người Pháp: 1 trợ lí kĩ thuật (làm việc bán thời gian)
Nhân viên Gret người Việt Nam: 1 người
Vùng tác động: tỉnh Bắc Kạn
Đối tác: Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bắc Kạn
Đơn vị tài trợ: Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam trong khuôn khổ hoạt động trợ giúp triển khai Chiến lược tăng trưởng và chống đói nghèo.
Mục đích: Trợ giúp Sở kế hoạch và đầu tư và các Sở kĩ thuật của tỉnh Bắc Kạn lồng ghép các khuyến cáo của chiến lược quốc gia vì mục tiêu tăng trưởng và chống đói nghèo (CPRGS: ‘‘Country Poverty Reduction and Growth Strategy’’) và khái quát hơn là trợ giúp tỉnh trong việc đổi mới quá trình lập kế hoạch. 

 

Ø INCO - DC "DELTAS" / Quản lí nước, phát triển đất đai và đa dạng hoá kinh tế tại các vùng đồng bằng Đông Nam Á

Tổng kết kinh nghiệm/Nghiên cứu
Thời gian
: 1998 – 2000
Quốc gia / vùng: Việt Nam; Thái Lan
Đối tác: Đại học Thiên chúa giáo Louvain la Neuve (Bỉ); IRD; Đại học Mainz (Đức), Viện Khoa học Kỹ thuật nông nghiệp Việt Nam; Đại học Cần Thơ (Việt Nam); Đại học Kasetsart (Thái Lan)
Tài chính: Liên minh Châu Âu. DG XII
Mô tả dự án: Các vùng đồng bằng Đông Nam á là các vùng sản xuất lúa đang trong quá trình đa dạng hoá dưới ảnh hưởng lớn của khu vực đô thị. Đối với các vùng đồng bằng Chao Praya, đồng bằng Sông Hồng và đồng bằng Sông Mê Kông, nghiên cứu này nhằm mục tiêu hiểu rõ hơn các động thái thể chế và kinh tế, nhằm định hướng các chính sách quy hoạch và quản lí nước. Ba chủ đề được nghiên cứu ở đây là: các biến đổi về thể chế trong lĩnh vực quản lí nước, hoạt động của hệ thống thuỷ lợi và các quá trình đa dạng hoá kinh tế. 

 

Ø Nghiên cứu khả thi dự án quy hoạch các công trình thuỷ lợi vừa và nhỏ và đường giao thông tỉnh Ninh Thuận

Nghiên cứu tính khả thi
Thời gian
: 2002 – 2003
Quốc gia / vùng: Việt Nam
Đối tác: BRL, INSA-DSA; VASI; UBND tỉnh Ninh Thuận
Tài chính: AFD (Cơ quan phát triển Pháp)
Mô tả dự án: Để xây dựng các công trình thuỷ lợi và đường giao thông vừa và nhỏ tại tỉnh Ninh Thuận thì phải có một nghiên cứu tính khả thi về mặt kĩ thuật và kinh tế. Việc xây dựng các hồ chứa trên đồi và 6 đập nước nhằm mục đích phát triển các nguồn dự trữ nước cho nông nghiệp và phấn đấu đưa diện tích có thể sản xuất nông nghiệp lên 3.376 ha (2 hồ chứa quy mô trung bình và 4 quy mô nhỏ với tổng khối lượng nước dự trữ khoảng 42 triệu m3). Việc xây dựng hay mở rộng 57 km đường giao thông nông thôn là nhằm cải thiện các điều kiện vận chuyển và thương mại hoá. Để triển khai nghiên cứu này, tổ chức Gret và các đối tác đã lựa chọn cách liên kết với nhau thành một nhóm mà trong đó GRET làm trưởng nhóm. Hai chuyến công tác đánh giá trong năm 2003 đã bổ xung hoàn thiện nghiên cứu.  

 

 

 

X Đầu trang

› Tiếng Việt › Français  › English

Sơ đồ Website |  Liên hệ  |  Liên kết

  Tổ chức nghiên cứu và chuyển giao công nghệ
Phòng 307+308 - Nhà A1 Khu Ngoại giao đoàn Vạn Phúc, 298 Kim Mã - Ba Đình - Hà Nội.

Tel: (84-4) 38 464 493/ 38 464 491. Fax: (84-4) 38 464 514. Email: gretvn@gret.org.vn