DỰ ÁN DIALOGS

Phát triển Thể chế và các Hiệp hội Địa phương nhằm Tổ chức và Quản Lý các Dịch vụ tập thể

   
 
 

Dự án DIALOGS là bước tiếp nối động t hái chung do các tổ chức phi chính phủ Châu Âu (GRET - MdM - VECO - AFDI - HN) và các đối tác Việt Nam (Viện KHKTNN - ĐHY) triển khai từ nhiều năm qua.

Dự án tập trung hỗ trợ tăng cường về thể chế cho các tổ chức nghề nghiệp và địa phương ở miền Bắc Việt Nam trong các lĩnh vực y tế công cộng, nông nghiệp về chăn nuôi, qua đó góp phần tạo nên sự phát triển bền vững.

Ø MỤC TIÊU

Giúp người dân nông thôn tiếp cận tốt hơn các dịch vụ nông nghiệp, chăn nuôi và sức khỏe ban đầu. Để làm được điều này, dự án:


• Phát triển các tổ chức nghề nghiệp và địa phương nhằm tạo điều kiện cho sự hoà nhập của các tầng lớp xã hội chịu nhiều thiệt thòi và dân cư những vùng khó khăn.


• Tăng cường sự phối hợp giữa các tác nhân khác nhau trong những lĩnh vực liên quan,


• Tạo điều kiện cho sự phát triển bền vững và cân bằng hơn về mặt đất đai và xã hội ở cấp xã bằng phương pháp phát triển địa phương.

 

Ø HOẠT ĐỘNG

Nông nghiệp, chăn nuôi và phát triển địa phương
• Nâng cao năng lực chuyên môn và tổ chức cho nông dân trong các lĩnh vực sau.
– Sản xuất giống chất lượng cao.
– Sản xuất rau.
– Sản xuất chè.
– Trồng cây ăn quả và chế biến.
                                                       – Trồng dâu nuôi tằm.
                                                       – Chăn nuôi lợn.
                                                       – Chăn nuôi bò sữa.
                                                       – Thuỷ sản.
                                                       – Quy hoạch và sử dụng đất dốc.

 

• Củng cố tổ chức các ngành hàng nông sản sao cho phù hợp với điều kiện của thị trường và phát triển các mạng lưới nghề nghiệp có sự kết hợp chặt chẽ với các cơ quan nhà nước.


• Tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức nông nghiệp ở cấp cơ sở tham gia vào các cơ chế hoạch định chính sách phát triển nông nghiệp ở địa phương.

 

Ø Y TẾ CỘNG ĐỒNG

• Hỗ trợ sự ra đời và tổ chức bền vững mạng lưới cộng tác viên y tế thôn bản và câu lạc bộ các bà mẹ.


• Nâng cao năng lực của đội ngũ nhân viên y tế về mặt chăm sóc sức khoẻ, khám và chữa bệnh cho người già, phụ nữ và trẻ em.


• Củng cố năng lực tổ chức và quản lí cho đối tác thể chế chính (Đại học Y Hà Nội).


• Xây dựng các cơ sở hạ tầng cho phép cải thiện điều kiện vệ sinh cho người dân (cung cấp nước và xây nhà vệ sinh) và các trang thiết bị y tế.

 

Ø ĐIỀU PHỐI VÀ TỔNG KẾT KINH NGHIỆM

• Khuyến khích sự năng động liên điểm trong việc phối hợp và theo dõi giữa các thành viên trong hiệp hội.


• Tổng kết kinh nghiệm và đưa ra nhìn nhận chung về công cụ và phương pháp tiến hành.


• Thông báo kết quả cho các cơ quan chức năng.


Ø TỔNG KINH PHÍ

Ngân sách dành cho dự án là 3,5 triệu euro, trong đó Uỷ ban châu Âu tài trợ 75%, các tổ chức phi chính phủ trong liên minh đóng góp 15%, Bộ Ngoại giao Pháp và các nhà tài trợ khác 10%.
 

 

 

 

Ø ĐỊA BÀN HỌAT ĐỘNG
Dự án hoạt động tại 6 tỉnh (11 huyện) đại diện cho các vùng nông sinh thái thuộc lưu vực sông Hồng. Các tỉnh đó là: Bắc Kạn, Bắc Ninh, Hải Dương, Phú Thọ, Thái Nguyên Vĩnh Phúc.
 

Ø CÁC ĐỐI TÁC THAM GIA

 

 

Ø ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN, XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ
 

Ông Damien THIBAULT
Trưởng đại diện GRET tại Việt Nam
Phòng 405, 269, Kim Mã, Hà Nội
Tel: +(84-4) 846 45 15
Fax: +(84-4) 846 45 14
Email: coordination@gret.org.vn

Ông Marco Van GRINSVEN
Đại diện Tổ chức VECO Việt Nam
Số 12 ngõ 535/2, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội
Tel: +(84-4) 771 89 06
Fax: +(84-4) 771 88 83
Email: vecovn@veco.org.vn

Ông Remi BONNAFIS
Đại diện Tổ chức AFDI-HN
269, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội
Tel: +(84-4) 846 45 47
Fax: +(84-4) 846 45 47
Email: afdihn@fpt.vn

Ông Alexandre PINON
Đại diện Tổ chức MdM
269, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội
Tel: +(84-4) 846 46 88
Fax: +(84-4) 846 46 89
Email: mdmap@hn.vnn.vn
          mdmhanoi@hn.vnn.vn

 

X Đầu trang

 › Tiếng Việt  › Français  › English

Sơ đồ Website |  Liên hệ  |  Liên kết

  Tổ chức nghiên cứu và chuyển giao công nghệ
Phòng 307+308 - Nhà A1 Khu Ngoại giao đoàn Vạn Phúc, 298 Kim Mã - Ba Đình - Hà Nội.

Tel: (84-4) 38 464 493/38 464 491. Fax: (84-4) 38 464 514. Email: gretvn@gret.org.vn