PHÁT TRIỂN THỂ CHẾ CÁC TÁC NHÂN VÙNG

 

Ø DIALOGS / Dự án Phát triển Thể chế và các Hiệp hội địa phương nhằm Tổ chức và quản lí các dịch vụ tập thể

 

Thời gian thực hiện: 5 năm (2001-2005) đang đề nghị kéo dài thêm 8 tháng để thực hiện công tác tổng kết – mong muốn được kết thúc dự án vào tháng 6 - 2006
Ngân sách: 3,5 triệu Euro
Nhân viên Gret người Pháp: 1 điều phối viên – 2 trợ lí kĩ thuật làm việc bán thời gian – 1 cán bộ tư vấn địa phương làm việc bán thời gian
Nhân viên Gret người Việt Nam: 47 nhân viên của Gret và các đối tác cấp quốc gia làm việc theo chế độ hưởng phụ cấp (VASI)
Vùng tác động: 13 huyện của 6 tỉnh phía Bắc Việt Nam ( Bắc Kạn, Bắc Ninh, Phú Thọ, Thái Nguyên Vĩnh Phúc)
Các thành viên của Liên minh: GRET, MdM, VECO, AFDI-HN
Các đối tác cấp quốc gia: VASI, HMU (Trường ĐH Y Hà Nội)
Đơn vị tài trợ: UB châu Âu, Bộ ngoại giao Pháp, các tổ chức phi chính phủ trong Liên minh
Mục đích: Cải thiện các dịch vụ cho người dân nông thôn và khả năng phối hợp trong các lĩnh vực sức khoẻ ban đầu, nông nghiệp và chăn nuôi, thông qua trợ giúp tăng cường các tổ chức nghề nghiệp và các tổ chức địa phương hướng tới một sự phát triển ổn định và lâu dài.

 

Ø ComVaw / Dự án Phòng chống bạo lực gia đình

 

Thời gian thực hiện: 30 tháng (tháng 1-2009 dến tháng 6-2011)
Ngân sách: 300 000E
Nhân viên: 3 nhân viên
Vùng tác động: 3 huyện Hòa Bình, kỳ phong, Cao sơn của tỉnh Hòa Bình
Đối tác: Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Hòa Bình
Đơn vị tài trợ: Liên minh Châu Âu và tổ chức Pháp ngữ Quốc tế
Mục đích: Thúc đẩy bình đẳng giới và tự chủ của phụ nữ thông qua hoạt động đấu tranh chống bạo lực gia đình

 

Ø CPRGS / Dự án Trợ giúp triển khai chiến lược tăng trưởng và chống đói nghèo (Bắc Kạn)

 

Thời gian thực hiện: 12 tháng (từ tháng 8 - 2004 đến tháng 7 – 2005)
Ngân sách: 80 000 Euro
Nhân viên Gret người Pháp: 1 trợ lí kĩ thuật (làm việc bán thời gian)
Nhân viên Gret người Việt Nam: 1 người
Vùng tác động: Tỉnh Bắc Kạn
Đối tác: Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bắc Kạn
Đơn vị tài trợ: Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam trong khuôn khổ hoạt động trợ giúp triển khai Chiến lược tăng trưởng và chống đói nghèo
Mục đích: Trợ giúp Sở kế hoạch và đầu tư và các Sở kĩ thuật của tỉnh Bắc Kạn lồng ghép các khuyến cáo của chiến lược quốc gia vì mục tiêu tăng trưởng và chống đói nghèo (CPRGS: ‘‘Country Poverty Reduction and Growth Strategy’’) và khái quát hơn là trợ giúp tỉnh trong việc đổi mới quá trình lập kế hoạch.

 

X Đầu trang

› Tiếng Việt › Français  › English

Sơ đồ Website |  Liên hệ  |  Liên kết

  Tổ chức nghiên cứu và chuyển giao công nghệ
Phòng 307+308 - Nhà A1 Khu Ngoại giao đoàn Vạn Phúc, 298 Kim Mã - Ba Đình - Hà Nội.

Tel: (84-4) 38 464 493/38 464 491. Fax: (84-4)38 464 514. Email: gretvn@gret.org.vn