LƯƠNG THỰC VÀ NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG

 

Ø INCO - RURBASIE / Dự án nghiên cứu các động thái nông nghiệp trong các vùng chịu ảnh hưởng của đô thị hoá tại Đông Nam Á (Việt Nam, Cam-pu-chia)

 

Thời gian thực hiện: 4 năm (từ tháng 10 – 2002 đến tháng 4 - 2007)
Ngân sách: 970 000 Euro
Vùng tác động: Các tỉnh Hải Dương và Vĩnh Phúc
Các đối tác quốc tế: INRA, UCL, FADO, CEDAC
Đối tác Việt Nam: VASI
Đơn vị tài trợ: Uỷ ban Châu Âu
Mục đích: Phân tích tác động của tăng trưởng kinh tế thành thị đến nông nghiệp (thị trường đất đai, các hệ thống sản xuất và tổ chức các ngành hàng) xung quanh các thành phố cấp hai như Vĩnh Phúc và Hải Dương.

 

Ø Dự án Tự chủ của các quỹ tín dụng vi mô

 

Thời gian thực hiện: 21 tháng (từ tháng 3 - 2003 đến tháng 11 - 2004), đã được chấp thuận gia hạn đến tháng 6 – 2006
Ngân sách: 30 000 Euro
Nhân viên Gret người Pháp: 1 điều phối viên (làm việc bán thời gian)
Nhân viên Gret người Việt Nam: 1 nhân viên hợp đồng + 1 điều phối viên điểm (làm việc bán thời gian)
Vùng tác động: Các huyện Yên Lạc và Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Phúc
Các đối tác: Ngân hàng chính sách xã hội, Hội phụ nữ của các huyện liên quan
Đơn vị tài trợ: Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam
Mục đích: Đạt được sự tự chủ hoàn toàn cho các quỹ tín dụng vi mô.

 

Ø LDP2 / Dự án Phát triển ngành hàng luồng Thanh Hóa

 

Thời gian thực hiện:

    Giai đoạn 1: từ tháng 3 - 2005 đến tháng 8 - 2007

    Giai đoạn 2: từ tháng 9 - 2007 đến tháng 12 - 2010
Ngân sách: 840 000 USD
Nhân viên Gret người Việt: 15 nhân viên (cùng với CRD)
Vùng tác động: 3 huyện của tỉnh Thanh Hoá
Đối tác: IDE; cơ quan tỉnh huyện xã; các tổ chức ArecA, Hadeva, Corudes, trung tâm Sông Hồng
Đơn vị tài trợ: IFC, Bộ ngoại giao Pháp, ADB, TBF
Mục tiêu: Giúp đỡ các nhà sản xuất Luồng quy mô nhỏ của vùng Thanh Hoá để tổ chức nhau lại nhằm đáp ứng một cách có hiệu quả nhu cầu ngày càng tăng về sản phẩm Luồng, phần nào đáp ứng yêu cầu về chứng nhận nguồn gốc của thị trường phương Tây đối với các sản phẩm từ Luồng và góp phần cải thiện mức sống cho họ.

 

Ø Triển khai ngành chăn nuôi quy mô nhỏ

 

Thời gian thực hiện: 11 tháng (từ tháng 3 - 2003 đến tháng 2 - 2004)
Vùng tác động: Huyện Thanh Hà tỉnh Hải Dương
Đối tác: Viện khoa học nông nghiệp Việt Nam (VASI), Hội nông dân Thanh Hà
Đơn vị tài trợ: Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam
Mục đích: Thử nghiệm phát triển các ngành hàng sản xuất mới để sản xuất thức ăn cho người cũng như sản xuất các sản phẩm cho các ứng dụng khác (dược, thuộc da..) thông qua chăn nuôi các gia súc thuộc loại hình chăn nuôi vi mô (ba ba và ếch). Ba ba là một trong số những loài được bảo vệ ở Việt Nam cũng như trên thế giới (danh sách CITES). Tuy nhiên có thể buôn bán ba ba nếu ba ba đó là ba ba nuôi có kiểm soát
Kết quả: Tiếp theo nghiên cứu thị trường và chuẩn đoán về hoạt động sản xuất ba ba, một nhóm công tác đa ngành đã tiến hành song song các trợ giúp về kĩ thuật và tổ chức cho 190 hộ chăn nuôi ba ba. Các hoạt động này đã không chỉ cho phép tăng trọng lượng của ba ba sản xuất ra mà còn cho phép giảm thời gian của một chu kì sản xuất. Hơn nữa, trợ giúp cơ cấu một HTX với 25 hộ chăn nuôi đã cho phép giảm chi phí cung ứng đầu vào đồng thời tạo điều kiện cho quá trình thương mại hoá sản phẩm. Giai đoạn sau của dự án có thể thử nghiệm triển khai một ngành hàng thương mại hoá ba ba tuân thủ quy định ghi chú nguồn gốc xuất xứ và thực hiện trong thực tế khả năng thương mại hoá các ba ba trưởng thành được sản xuất trong khuôn khổ các quy trình chăn nuôi được kiểm soát như công ước CITES đã cho phép.

 

Ø Phát triển các hệ thống quỹ bảo hiểm

 

Thời gian thực hiện: 21 tháng (tháng 3 - 2003 – tháng 11 - 2004)
Vùng tác động: huyện Lập Thạch tỉnh Vĩnh Phúc
Đối tác: Trạm khuyến nông huyện Lập Thạch tỉnh Vĩnh Phúc
Đơn vị tài trợ: Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam
Mục đích: Phát triển các quỹ bảo hiểm chăn nuôi nhằm tạo điều kiện đảm bảo an toàn và phát triển chăn nuôi và cải thiện kinh tế hộ gia đình một cách bền vững
Kết quả: Trong thời gian thực hiện dự án, 900 hộ được đào tạo tập huấn và tư vấn trực tiếp thông qua 30 quỹ bảo hiểm – tư vấn.

 

X Đầu trang

› Tiếng Việt  › Français  › English

Sơ đồ Website |  Liên hệ  |  Liên kết

  Tổ chức Nghiên cứu và Chuyển giao Công nghệ
Phòng 307+308 - Nhà A1 Khu Ngoại giao đoàn Vạn Phúc, 298 Kim Mã - Ba Đình - Hà Nội.

Tel: (84-4) 38 464 493/38 464 491. Fax: (84-4)38 464 514. Email: gretvn@gret.org.vn