GRET - Tổ chức nghề nghiệp đoàn kết và hợp tác quốc tế

 

 

Được thành lập từ năm 1976, Gret là một tổ chức nghề nghiệp đoàn kết và hợp tác quốc tế. Chúng tôi tác động từ thực địa cho tới chính sách trong cuộc chiến chống đói nghèo và bất bình đẳng bằng cách cung cấp những giải pháp bền vững và sáng tạo hơn, đóng góp vào quá trình phát triển đoàn kết. Tính đến năm 2011, Gret có mặt tại 30 nước trên thế giới và 12 văn phòng đại diện thường trực tại Châu Á, Châu Phi và Châu Mỹ Latinh.

 

Gret tác động toàn diện với 16 chủ đề nhằm mục đích đóng góp cho sự phát triển của các nước nghèo, các nước đang phát triển: biến đổi khí hậu, đàm phán và hợp tác thương mại quốc tế, thương mại, phát triển nông nghiệp và an ninh lương thực, phát triển nông thôn và nhà ở đô thị, nước sạch và vệ sinh môi trường, năng lượng, lương thực thực phẩm và tiêu dùng, đất đai, quản lý thông tin và công nghệ thông tin, quản lý nguồn tài nguyên thiên nhiên, truyền thông, bảo hiểm vi mô (y tế và nông nghiệp), tài chính vi mô, dinh đưỡng, tăng cường năng lực cho các tác nhân trong lĩnh vực phát triển xã hội, dịch vụ cho các doanh nghiệp, tập huấn và lồng ghép chuyên môn.

 

Lĩnh vực và phương thức tác động của Gret

 

Gret đồng thời đảm nhận vai trò của đơn vị triển khai dự án, chuyên gia, xây dựng / phổ biến kinh nghiệm và tài liệu tham khảo trong lĩnh vực phát triển; huy động năng lực chuyên môn từ đội ngũ cán bộ có đầy đủ kinh nghiệm và cơ sở tham khảo cần thiết để thực thi sứ mệnh phát triển theo hướng đúng đắn, hiệu quả. Cụ thể, Gret:

 • Thiết kế và thực hiện các dự án thực địa : Với các dự án mang tính đổi mới, Gret vừa đảm nhận vai trò là đơn vị thiết kế, xây dựng dự án, vừa là đơn vị triển khai dự án. Chúng tôi tiến hành hỗ trợ về mặt kỹ thuật, phương pháp và quản lý nhằm đảm bảo hiệu quả trong suốt quá trình thực hiện dự án, và đồng thời chia sẻ kinh nghiệm và kỹ năng của chúng tôi tới cộng đồng.
 •  

 • Tiến hành đánh giá dự án: đánh giá “dự án và tổ chức” (tính khả thi, theo dõi, đánh giá, hỗ trợ thể chế, …), “chính sách” (hỗ trợ xây dựng chính sách phát triển…) hay “khoa học” (kinh tế, kỹ thuật, nông học, vệ sinh…). Chúng tôi áp dụng và chia sẻ chuyên môn chủ yếu dựa trên các kết quả nghiên cứu đã được kiểm chứng và kinh nghiệm thu được, đồng thời dựa trên thế mạnh am hiểu thực địa của mình.
 •  

 • Thúc đẩy các mạng lưới và bảo vệ các ý tưởng: chúng tôi hỗ trợ các chuyên gia và những nhà nghiên cứu tham gia vào các mạng lưới, có tiếng nói trên các diễn đàn quốc tế và đóng góp tích cực cho sự phát triển bền vững, đồng thời mang đến nhiều sáng kiến độc đáo nhờ vào vốn hiểu biết sâu sắc tình hình thực địa / chính sách.
 •  

 • Soạn thảo và phổ biến tài liệu tham khảo : chúng tôi tổng hợp kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển của riêng mình, cùng với tầm nhìn chiến lược trong quá trình thực hiện, và đưa ra các khuyến nghị để cải thiện phương thức tác động và phổ biến những kiến thức, kỹ năng và phương pháp đã được kiểm chứng, đánh giá và cải thiện trên thực địa.

Tổ chức Gret đóng vai trò là đơn vị cung cấp dịch vụ cho các chủ dự án là cơ quan nhà nước hoặc các đơn vị tư nhân. Ngoài ra, chúng tôi cũng tự mình xây dựng các dự án trên cơ sở hợp tác với các đối tác khác, trong đó chúng tôi chịu trách nhiệm xây dựng ngân sách dự án, sau đó triển khai dự án. Dù dưới hình thức nào thì những hoạt động mà Gret thực hiện đều góp phần cho sự phát triển bền vững và đoàn kết, cho cuộc chiến chống đói nghèo và bất bình đẳng. Mục tiêu của các hoạt động này là cải thiện nguồn thu nhập, khả năng tiếp cận các dịch vụ thiết yếu của cộng đồng, góp phần nâng cao năng lực của xã hội dân sự và vì sự tiến bộ của công tác quản lý Nhà nước.


Để thực hiện các hoạt động thích đáng và hiệu quả, mang lại kết quả bền vững, tổ chức Gret:

 • Có đội ngũ cán bộ chuyên môn có năng lực và cam kết tham gia vào các hoạt động của tổ chức (trong lĩnh vực kinh tế, xã hội học, kỹ sư, nông học, quy hoạch đô thị, …), có khả năng áp dụng những kiến thức chuyên môn và phương pháp đã được kiểm chứng vào công việc để phù hợp với những bối cảnh kinh tế - xã hội và chính trị khác nhau ;
 •  

 • Ưu tiên những lựa chọn kĩ thuật và thể chế phù hợp với điều kiện vật chất và xã hội của số đông, đồng thời biết huy động nguồn lực của địa phương;
 •  

 • Hoạt động trên cơ sở đối thoại và hợp tác với các tác nhân địa phương, tập trung vào hoạt động thử nghiệm và đổi mới công nghệ, tăng cường năng lực cho các thể chế cấp quốc gia và địa phương (tổ chức công, đơn vị tư nhân, hiệp hội) và đặc biệt cho các tổ chức trung gian ở địa phương.

Đối tác và nhà tài trợ

 

Nhà tài trợ chính cho các dự án là Liên minh Châu Âu và Cơ quan phát triển Pháp. Ngoài ra còn có các nhà tài trợ khác:

 

- Tổ chức quốc tế: Ngân hàng thế giới, Ngân hàng phát triển châu Á, Ngân hàng phát triển châu Phi, Nhóm tư vấn hỗ trợ người nghèo - CGAP, Quỹ nhi đồng Liên hợp quốc, Quỹ phát triển nông nghiệp quốc tế - Fida, Chương trình phát triển Liên hợp quốc - Pnud, v.v;

 

- Cơ quan / tổ chức khác của Pháp: Bộ nghiên cứu, chính quyền địa phương như Hội đồng vùng Île de France, Nord-Pas-de-Calais, Bretagne, Centre, v.v;

 

- Tổ chức song phương (Tổ chức hợp tác quốc tế Đức - GIZ, Cơ quan hợp tác – phát triển quốc tế Canada, Cơ quan phát triển quốc tế Đan Mạch), cơ quan chính quyền nước sở tại (Bộ thương mại Senegal, Rừng mưa amazon – Brazil, …) và nhiều tổ chức NGO quốc tế lớn (Ủy ban công giáo Pháp chống đói nghèo và vì sự phát triển - CCFD, tổ chức Cordaid - Hà Lan, tổ chức Quan tâm thế giới - Concern, v.v) ;

 

- Các doanh nghiệp hay quỹ tài trợ của doanh nghiệp (Fondation de France, Véolia, Suez Environnement, Fondation Orange, Fondation Ensemble, v.v).

 

Gret là đối tác của nhiều tổ chức, thể chế khác nhau: tùy thuộc vào dự án và chủ đề triển khai

 

- Viện nghiên cứu / Trường ĐH: Trung tâm hợp tác quốc tế về nghiên cứu nông nghiệp và phát triển (Cirad), Viện nghiên cứu phát triển (IRD), Đại học Paris I, Paris XI, Aix-Marseille, Viện nghiên cứu đô thị pháp (IFU), Đại học Supagro Montpellier.

 

- Cơ quan nhà nước / chính quyền địa phương: Bộ Môi trường (Amazon – Brazil) Bộ giao thông vận tải (Haiti), tỉnh Viêng Chăn (Lào), khu đô thị Nouakchott (Mô-ri-ta-ni), Vùng Saint-Louis và Louga (Senegal), Viện dinh dưỡng quốc gia (Việt Nam),

 

- NGO: Mạng lưới hành động về khí hậu (Pháp), Học viện Môi trường và Phát triển Anh quốc (IIED), Enda–Graf (Senegal), Cedac (Căm-pu-chia), tổ chức nhà báo Congo Journalistes en danger (Trung Phi), Cebedes (Bénin), Cite (Madagascar).

 

- Tổ chức nghề nghiệp: ESAFF (Hội những người làm trang trại quy mô nhỏ vùng Đông Nam châu Phi), Roppa (Mạng lưới các tổ chức nông dân và chủ trang trại Tây Phi), FPFD (Hiệp hội những người sản xuất vùng Fouta-Djallon – Ghi-nê), Adafax (Brazil), Fetraf (Brazil), GMAC (Hiệp hội các nhà sản xuất hàng may mặc Căm-pu-chia).

 

Báo cáo tài chính hàng năm của Gret luôn có sẵn và có thể cung cấp theo yêu cầu của nhà chức trách và cơ quan có thẩm quyền.

 

 

 

X Đầu trang

› Tiếng Việt  › Français   › English

Sơ đồ Website |   Liên hệ  |  Liên kết

  Tổ chức Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ
Phòng 401, nhà B4, Khu Ngoại giao đoàn Vạn Phúc, 298 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội, Vietnam. 
ĐT: (84-4) 38 464 491/38 464 493. Fax: (84-4) 38 464 514. Email:
gretvn@gret.org.vn