Tài liệu tham khảo trong khuôn khổ dự án Synergies

 

 

I. TIỂU DỰ ÁN

 

1. ArecA: (Dự án nhỏ 1) SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP SINH THÁI:

Mô hình chăn nuôi gà hiệu quả kinh tế và bảo vệ môi trường (Xem tiếp ...)

 

2. CRD: (Dự án nhỏ 1) SẢN XUẤT RAU AN TOÀN:

Sản xuất rau an toàn thích ứng với biến đổi khí hậu khu vực miền núi (Xem tiếp...).

 

3. HaDevA: (Dự án nhỏ 1) TLH MÔ HÌNH BẢO VỆ SÔNG ĐÀ:

Mô hình tổng hợp bảo vệ môi trường lưu vực sông Đà (Xem tiếp...).

 

4. Trung tâm Sông Hồng: (Dự án nhỏ 1) TLH MÔ HÌNH LÀNG NGHỀ CHĂN NUÔI:

Quản lý môi trường làng nghề chăn nuôi gia trại bằng việc thành lập Tổ tự quản bảo vệ môi trường (Xem tiếp...).

 

II. BÁO CÁO TỔNG KẾT

 

1. ArecA: (Báo cáo tổng kết dự án nhỏ 1) Dự án nông nghiệp sinh thái:

Mô hình chăn nuôi gà hiệu quả kinh tế và bảo vệ môi trường (Xem tiếp...).

 

2. CRD: (Báo cáo tổng kết dự án nhỏ 1) SẢN XUẤT RAU AN TOÀN:

Tăng cường năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu thông qua phát triển sinh kế bền vững trên đất dốc tại hai huyện miền núi Thanh Hóa (Xem tiếp...).

 

III. SỔ TAY, TÀI LIỆU KỸ THUẬT

 

1. HaDevA: Kỹ thuật nuôi giun quế

Tài liệu tham khảo (Xem tiếp...).

 

2. ArecA: Poster: Sản xuất nông nghiệp sinh thái

Sản xuất nông nghiệp sinh thái: Giải pháp bảo vệ môi trường và hiệu quả kinh tế (Xem tiếp...).

 

3. ArecA: Sổ tay đào tạo truyền thông

Hướng dẫn quy hoạch, thiết kế, xây dựng chuồng trại chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học (Xem tiếp...).

 

4. ArecA: Tài liệu kỹ thuật về Chế phẩm sinh học

Kỹ thuật sử dụng chế phẩm sinh học trong sản xuất nông nghiệp (Xem tiếp...).

 

5. ArecA: Tài liệu kỹ thuật về Nuôi giun quế

Kỹ thuật nuôi giun quế (Xem tiếp...).

 

6. ArecA: Tài liệu truyền thông

Truyền thanh nông nghiệp sinh thái (Xem tiếp...).

 

7. Gret: Sổ tay hướng dẫn thực hành (Bản thảo)

Tập huấn và truyền thông về Môi trường và Biến đổi khí hậu tại cộng đồng (Xem tiếp...).

 

 

 

 

 

X Đầu trang

› Tiếng Việt  › Français   › English

Sơ đồ Website |   Liên hệ  |  Liên kết

  Tổ chức Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ
Phòng 307+308, nhà A, Khu Ngoại giao đoàn Vạn Phúc, 298 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội, Vietnam. 
ĐT: (84-4) 38 464 491/38 464 493. Fax: (84-4) 38 464 514. Email:
gretvn@gret.org.vn