PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH
(ComVaW)

Khởi động từ giữa tháng 12/2008, dự án ComVaW kéo dài trong vòng 24 tháng. Dự án được tài trợ bởi Liên minh châu Âu và Tổ chức Pháp ngữ quốc tế. Cơ quan chủ quản của dự án là Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Hoà Bình. Các hoạt động được triển khai trong khuôn khổ dự án này gắn liền với hoạt động củng cố năng lực của các đối tác ở địa phương nhằm góp phần trực tiếp và gián tiếp hạn chế bạo lực gia đình, nhất là với người dân tộc thiểu số vốn chiếm 70% số dân trong tỉnh. Tác động mang tính nhân văn, kinh tế và xã hội này được thể hiện qua việc triển khai các hoạt động tập huấn, tuyên truyền, giáo dục, phổ biến thông tin, vận động hành lang đối với những tác nhân liên quan trực tiếp, chính quyền địa phương, các chính trị gia nhằm làm cho các quyền cơ bản của phụ nữ được thừa nhận, tôn trọng và được bảo vệ, qua đó đóng góp tích cực vào việc thừa nhận các quyền và thực hiện các quyền đó cũng như đóng  góp vào sự phát triển của một xã hội dân sự có trách nhiệm hơn và được coi trọng hơn.

Dự án do Gret, Tổ chức nghiên cứu và triển khai công nghệ, một tổ chức nghề nghiệp đoàn kết quốc tế của Pháp ra đời năm 1976, triển khai. Gret hiện có mặt trên khoảng 40 quốc gia, tác động trên nhiều lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội cơ bản, với phương pháp tiếp cận dựa trên mối quan hệ đối tác và nghiên cứu-hành động. Gret kết hợp các hoạt động tại cơ sở với hoạt động theo dõi đánh giá, góp phần xây dựng chính sách công và nghiên cứu tổng hợp/phổ biến tài liệu tham khảo.


KHÁI QUÁT DỰ ÁN


Thời gian dự án

24 tháng

Bắt đầu hoạt động

12/ 2008

Ngân sách hoạt động

300 000 €

Nhà tài trợ

Liên minh châu Âu và Tổ chức Pháp ngữ quốc tế

Mục tiêu hành động

Mục tiêu chung :
Thúc đẩy bình đẳng giới và sự tự chủ của phụ nữ thông qua hoạt động đấu tranh chống bạo lực gia đình
Mục tiêu cụ thể
Củng cố cơ cấu của Hội Liên hiệp phụ nữ (HLHPN) và năng lực tuyên truyền, phòng chống bạo lực gia đình của HLHPN

Nhóm đích

* Các cán bộ cấp tỉnh thuộc HLHPN
* Các cán bộ cấp huyện thuộc HLHPN
* Các nhà báo làm việc trong lĩnh vực báo hình, báo đài và báo viết
* Chính quyền địa phương (đại biểu dân bầu, chính trị gia) và cán bộ thuộc các cơ quan chuyên môn có liên quan

Đối tượng hưởng lợi cuối cùng

Toàn bộ người dân trong tỉnh có liên quan đến dự án, tức là 830 000 dân, đặc biệt là 418 000 phụ nữ trong đó 70 % là người dân tộc thiểu số.

Vùng tác động

Tỉnh : Hoà Bình
Huyện, thị : Hoà Bình, Kỳ Sơn, Cao Phong

Kết quả mong đợi

* HLHPN tỉnh có nhiều hoạt động thiết thực hơn ở tất cả các cấp độ trong Hội, được tổ chức tốt hơn và năng lực của 228 cán bộ được nâng cao.
* HLHPN hoạt động tích cực và chủ động hơn trong công tác phòng chống bạo lực gia đình (BLGĐ), phát triển chiến lược hành động và nâng cao nhận thức
* 10 nhà báo làm việc trong lĩnh vực báo viết của địa phương được tập huấn về kĩ năng biên tập cơ bản về vấn đề BLGĐ và thường xuyên viết bài về chủ đề này
* Một nghiên cứu về tình trạng BLGĐ được thực hiện ở 3 huyện thí điểm và hệ thống theo dõi đánh giá tiến độ
* HLHPN có khả năng nghiên cứu xác định vấn đề và lập chương trình hành động
* Toàn thể nhân dân trong tỉnh được tuyên truyền về vấn đề BLGĐ

Hoạt động

* Nâng cao nhận thức và năng lực của các tập huấn viên thuộc Trung tâm đào tạo nghề mới được thành lập của HLHPN. Xây dựng 2 mô-đun tập huấn (bảo vệ quyền của phụ nữ và giải thích luật + phương pháp tiếp cận khuyến khích mọi người cùng tham gia).
* Bước đầu thành lập và triển khai Uỷ ban nghiên cứu phòng chống BLGĐ, sẵn sàng đón tiếp mọi tầng lớp xã hội, trong đó có cả nam giới.
* Hỗ trợ nghiên cứu và xây dựng hệ thống các kiểu BLGĐ, triển khai hệ thống theo dõi ở 3 huyện thí điểm. Tiếp đó cho tiến hành nghiên cứu về tình trạng BLGĐ. 
* Thành lập các « câu lạc bộ bình đẳng giới » ở 3 huyện thí điểm.
* Tập huấn cho cán bộ của HLHPN/tỉnh về công tác chuẩn bị và lên chương trình.
* Tập huấn kĩ năng xử lí thông tin về BLGĐ cho một số nhà báo và 5 cán bộ của HLHPN, những người sẽ phụ trách về truyền thông.
* Thành lập một Ban truyền thông ở HLHPN/tỉnh, trang bị và tập huấn cho thành viên trong Ban này về kĩ năng vận động hành lang và xây dựng công cụ truyền thông.
* Thiết kế công cụ tuyên truyền và truyền thông: các chương trình truyền hình, đài, tờ gấp, tài liệu hướng dẫn về sắm vai, phiếu kĩ thuật.
* Phổ biến kiến thức tiếp thu được từ dự án: soạn tài liệu tổng hợp kinh nghiệm, các công cụ truyền thông mới, tổ chức hội thảo cấp huyện và tỉnh.

 

 

 

X Đầu trang

 › Tiếng Việt  › Français › English

Sơ đồ Website |  Liên hệ  |  Liên kết

  Tổ chức nghiên cứu và chuyển giao công nghệ
Phòng 307+308 - Nhà A1 Khu Ngoại giao đoàn Vạn Phúc, 298 Kim Mã - Ba Đình - Hà Nội.

Tel: (84-4) 38 464 493/38 464 491. Fax: (84-4) 38 464 514. Email: gretvn@gret.org.vn