Ø ẤN PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN

 

Cây Luồng Thanh Hóa
 
Tác giả: Cán bộ dự án LDP
Nhà xuất bản: NXB nông nghiệp, năm 2009
Số trang: 82 trang
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Tóm tắt: Cuốn sách này là tài liệu tổng hợp về các thông số kỹ thuật liên quan đến cây luồng giúp cho việc tra cứu và chỉ đạo trồng luồng ở tỉnh Thanh Hóa. Nó được thực hiện bởi êkip dự án LDP, với sự hợp tác của MARD et chương trình Tre Mê kông, từ những hiểu biết của người nông dân về việc trồng luồng, các cán bộ nông nghiệp và nhiều nhà nghiên cứu đã bỏ ra nhiều năm để tìm hiểu về cây Luồng. Cuốn sách này bao gồm phần tham khảo chính về các kỹ thuật trồng, quản lý và khai thác rừng luồng bền vững (bón phần, chăm sóc, chống sâu bệnh, quản lý vụ thu...) . .

 
Hỗ trợ tổ chức sản xuất nông nghiệp miền Bắc Việt Nam
 
 

Tác giả: Francois Geay - Đào Thế Tuấn
Nhà xuất bản: NXB nông nghiệp, năm 2000
Số trang: 352 trang
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Tóm tắt: Đây là cuốn sách kỷ yếu hội thảo triển khai do dự án FAC tài trợ tổ chức tại Hà Nội tháng 10/1999. VASI – GRET là cơ quan hợp tác biên soạn sách này cùng với sự hỗ trợ của Bộ Ngoại giao Pháp.

 
 

 

Các phương thức tiếp cận mới phục vụ nông nghiệp
 
 

Tác giả:
Năm xuất bản: năm 2002
Số trang: 392 trang
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Tóm tắt: Đây là cuốn sách kỷ yếu Hội thảo PAOPA – dự án  Hỗ trợ tổ chức sản xuất nông nghiệp ở Lưu vực Sông Hồng diễn ra tại Hà Nội, tháng 9/2002. Cuốn sách tập hợp các bài viết của nhiều chuyên gia Pháp và Việt, các chuyên gia nông nghiệp của Viện KH KT NN VN đề cập nhiều lĩnh vực trong sản xuất nông nghiệp ở Lưu vực sông Hồng.

 
 

 

Phổ biến tiếp cận mới trong nghiên cứu và phát triển nông nghiệp
 
 

Tác giả:
Nhà xuất bản: NXB nông nghiệp, năm 2002
Số trang: 67 trang
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Tóm tắt: Cuốn sách là kết quả và bài học rút ra từ các công trình nghiên cứu phát triển nông nghiệp do các đối tác thực hiện trong khuôn khổ hợp tác Pháp - Việt vùng Lưu vực sông Hồng. Cuốn sách được trình dạng các poster trong thời gian diễn ra Hội thảo PAOPA tại Hà Nội, tháng 9/2002.

 
 

 

Atlas vùng Bắc Hưng Hải (Việt Nam)
 
 

Tác giả: Jean Philippe Fontenelle, Đào Thế Anh, Pierre Defourny và Đào Thế Tuấn
Nhà xuất bản: NXB nông nghiệp, năm 2001
Số trang: 57 trang
Ngôn ngữ: Tiếng Việt - Tiếng Anh
Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu về vùng thuỷ nông Bắc Hưng Hải: Hệ thống tưới tiêu phục vụ nông nghiệp miền Bắc và các chính sách của nhà nước trong việc điều tiết thuỷ nông. Cuốn sách được xuất bản trong khuôn khổ hoạt động nghiên cứu dự án INCO-DC 1994-1998 và tài trợ bởi cộng đồng Châu Âu.

 
 

 

Nông nghiệp gia đình và quản lý tài nguyên ở địa phương trong lưu vực sông Hồng
 
 

Tác giả:
Nhà xuất bản: NXB nông nghiệp, năm 1996
Số trang: 273 trang
Ngôn ngữ: Tiếng Pháp
Tóm tắt: Cuốn sách được xuất bản trong khuôn khổ hoạt động hội thảo dự án FAC diễn ra tại Hà Nội tháng 4/1996. Sách được sự hợp tác giữa Viện KH KT NN VN tổ chức Gret và tài trợ của phái đoàn Châu Âu tại Việt Nam.

 
 

 

Nghiên cứu và phát triển nông nghiệp miền núi
 
 

Tác giả: Pascal Bergeret - Đào Thế Tuấn....
Nhà xuất bản: NXB nông nghiệp, năm 1996
Số trang: 273 trang
Ngôn ngữ: Tiếng Pháp
Tóm tắt:

 
 

 

Hệ thống nông nghiệp lưu vực Sông Hồng
 
 

Tác giả: Pascal Bergeret - Đào Thế Tuấn
Nhà xuất bản: NXB nông nghiệp, năm 1994
Số trang: 273 trang
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Tóm tắt:

 
 

 

X Đầu trang

 › Tiếng Việt  › Français  › English

Sơ đồ Website |  Liên hệ  |  Liên kết

  Tổ chức nghiên cứu và chuyển giao công nghệ
Phòng 307+308 - Nhà A1 Khu Ngoại giao đoàn Vạn Phúc, 298 Kim Mã - Ba Đình - Hà Nội.

Tel: (84-4) 38 464 493/38 464 491. Fax: (84-4) 38 464 514. Email: gretvn@gret.org.vn