Các ấn phẩm của Gret

 

Ngoài các hoạt động thực hiện trên thực địa, Gret còn là nhà xuất bản các tác phẩm chuyên về phát triển. Các tuyển tập của chúng tôi (như ''Le Point sur'', ''Guide pratique'', ''Etudes et travaux'' là một trong những công cụ ưu tiên của chúng tôi để tổng kết, đánh giá và phổ biến các dịch vụ và kinh nghiệm bổ ích cho hoạt động phát triển.
Các ấn phẩm của Gret được phổ biến tại Pháp, tại Châu Phi và trên toàn thế giới. Quý vị có thể đặt mua các tác phẩm qua danh sách xuất bản trên mạng và tải danh sách các ấn phẩm từ trên mạng.

 

- Các ấn phẩm của Gret Việt Nam
- Các ấn phẩm của Gret Paris
- Các ấn phẩm của dự án AID-Coop
- Các ấn phẩm của dự án Dialogs

- Các ấn phẩm của Chương trình Fasevie

 

 

 

X Đầu trang

› Tiếng Việt › Français  › English

Sơ đồ Website |  Liên hệ  |  Liên kết

  Tổ chức Nghiên cứu và Chuyển giao Công nghệ
Phòng 307+308 - Nhà A1 Khu Ngoại giao đoàn Vạn Phúc, 298 Kim Mã - Ba Đình - Hà Nội.

Tel: (84-4) 38 464 493/38 464 491. Fax: (84-4) 38 464 514. Email: gretvn@gret.org.vn