-

Ấn phẩm của Gret Việt Nam

- Ấn phẩm của GRET Paris
- Ấn phẩm của dự án Dialogs

Ø Ấn phẩm dự án Dialogs

 

 

  • Tài liệu dành cho các nhà hoạch định chính sách

  • Tài liệu tổng kết chung

 

 

Phiếu tác nghiệp
Các phiếu tác nghiệp là tài liệu tổng kết của dự án Dialogs dành cho các tác nhân tác nghiệp tại thực địa (cơ quan chuyên môn, đối tác chính trị địa phương, các tổ chức phi chính phủ, các dự án…). Sêri phiếu ‘‘Dịch vụ’’ được xây dựng nhằm mang đến một cái nhìn về toàn bộ các dịch vụ được thành lập, được hỗ trợ hay củng cố. Còn Sêri phiếu ‘‘Phương pháp’’ giới thiệu các phương pháp đã được thử nghiệm cùng các đối tác trong khuôn khổ triển khai các hoạt động của dự án. Sau đây là danh sách các phiếu:
 

Danh sách các phiếu ‘‘Dịch vụ’’


Chăn nuôi - Thú y
 


1. Tổ chức các thú y cơ sở thành lập hiệp hội nhằm cải thiện các dịch vụ thú y tại địa phương - Tỉnh Bắc Kạn


2. Hợp tác xã chuyên ngành chăn nuôi lợn, cơ cấu của một ngành hàng chất lượng - Tỉnh Hải Dương


3. Tổ chức các thú y viên cơ sở nhằm cải thiện các dịch vụ phòng bệnh - Tỉnh Vĩnh Phúc và Phú Thọ


4. Xây dựng dịch vụ địa phương sản xuất lợn con giống chất lượng cao - Tỉnh Phú Thọ
 

 

 

Lúa giống
 


5. Thành lập dịch vụ địa phương sản xuất và cung cấp giống lúa - Tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ và Bắc Ninh.6. Tổ chức nông dân thành lập Hội sản xuất lúa giống nhằm cải thiện dịch vụ cung ứng lúa giống tại địa phương - Tỉnh Hải Dương

 


 

Thuỷ sản
 


7. Thành lập dịch vụ địa phương sản xuất cá giống - Tỉnh Phú Thọ và Vĩnh Phúc


8. Thành lập dịch vụ cung cấp và tư vấn bằng việc xây dựng các tủ thuốc thuỷ sản - Tỉnh Phú Thọ và Vĩnh Phúc


 


 

Bảo hiểm - Tư vấn trong chăn nuôi
 


9. Xây dựng hệ thống bảo hiểm tư vấn trong chăn nuôi lợn - Tỉnh Vĩnh Phúc


 


 

Danh sách các phiếu '' Phương pháp''

 


1. Hoạt động nhân rộng Hợp tác xã chuyên ngành chăn nuôi - Tỉnh Bắc Ninh


2. Củng cố kĩ năng cho các tác nhân ngành hàng sữa - Tỉnh Bắc Ninh


3. Hỗ trợ nông dân cải tạo đất dốc - Tỉnh Phú Thọ


4. Hỗ trợ lập kế hoạch phát triển thôn bản - Tỉnh Bắc Kạn

 


 

 

X Đầu trang

 › Tiếng Việt  › Français  › English

Sơ đồ Website |  Liên hệ  |  Liên kết

  Tổ chức nghiên cứu và chuyển giao công nghệ
Phòng 307+308 - Nhà A1 Khu Ngoại giao đoàn Vạn Phúc, 298 Kim Mã - Ba Đình - Hà Nội.

Tel: (84-4) 38 464 493/38 464 491. Fax: (84-4) 38 464 514. Email: gretvn@gret.org.vn