Giới thiệu

   

Giới thiệu chung

Nguyên tắc hoạt động

Gret tại Việt Nam

   

Các dự án

Chương trình và dự án đã thực hiện

Nghiên cứu đã thực hiện

Dự án đang thực hiện

Dự án trong tương lai

 

Chủ đề

   

Lương thực và nông nghiệp bền vững

Phát triển thể chế, tác nhân vùng và lãnh thổ

Tiếp cận các dịch vụ chính

   

› Tiếng Việt  › Français   › English

       Sơ đồ Website |  Liên hệ  |  Liên kết

  Tổ chức Nghiên cứu và Chuyển giao Công nghệ
Phòng 401 nhà B4, Khu Ngoại giao đoàn Vạn Phúc - 298 Kim Mã - Ba Đình - Hà Nội.

Tel: (84-4) 38 464 493/38 464 491. Fax: (84-4) 38 464 514. Email: gretvn@gret.org.vn